Łowisko Wodna Kraina

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Zaplecze gastronomiczne, Domki letniskowe, Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, Możliwość rozbicia namiotu

Opis łowiska:

Dla miłośników wędkarstwa stworzone zostały szereg łowisk obfitujące w różnorodne gatunki ryb.
Cały obiekt to powierzchnia 150 h, z czego większość to jeziora, stawy, lasy, położone w malowniczej, turystycznej miejscowości podwarszawskiej Wildze.

Przez ponad 25 lat w chronionych stawach, bez żadnej ingerencji ze strony człowieka wytworzyły się populacje dużych osobników. Dominują karpie o wielkości od 5kg do 25 kg, amury od 8kg do 20 kg i szczupaki od 5 kg do 20 kg. gatunki ryb występujące w stawach:
– karpie
– amury
– karasie
– szczupaki
– okonie
– liny
– sandacze
– tołpygi
– płocie

Zapraszamy głównie wędkarzy Miłośników ciszy, obcowania z przyrodą i wędkarstwa sportowego dla których zasada to “Złów i Wypuść” znajdziecie u nas dużą rybę i wymarzony odpoczynek. Kierujemy się zasadą bezwzględnego zakazu zabijania i zabierania ryb.

 

 

 

Regulamin łowiska

REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO

• Prywatne Łowisko Karpiowe udostępnione jest dla wędkarzy łowiących karpie i amury.

• Doba na łowisku zaczyna się i kończy o godzinie 07:00.

• Każdy wędkarz zostaje wyposażony w siatkę do której zobowiązany jest wrzucać przyłów w postaci karasia – ryba ma pozostać Żywa. Opiekun łowiska raz dziennie, będzie ryby odbierał.

• Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”, z wyjątkiem Karasia – gdzie nie obowiązuje zasada wypuść.

• Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do dokonania rezerwacji, po jej potwierdzeniu staje się obowiązująca.

• Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie ilości osób na łowisku.

• Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających, w tym z łódek zdalnie sterowanych w obrębie swojego stanowiska.

• Od karpiarzy wymagane jest posiadanie, oraz używanie na stanowisku: maty karpiowej – wskazana kołyska, lub gruba mata min 5cm, odkażacza, podbieraka o rozstawie ramion 80cm, żyłki minimum 0,30 mm, haków z mikro zadziorem lub skruszonym , worka karpiowego do przetrzymywania złowionego karpia, (amur zaraz po złapaniu i wykonaniu zdjęcia musi trafić do wody). Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą.

• Zakaz używania plecionki jako linki głównej.

• Wędkowanie dozwolone jest na 3 wędki metodą włosową, a w uzgodnionych z właścicielem przypadkach można będzie korzystać z 4 wędek na osobę.

• Możliwe jest stawianie znaczników (bojek) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska. Wskazane jest stosowanie markerów tyczkowych.

• Dozwolone jest użycie maksymalnie 4 „markerów” na stanowisko.

• Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.

• Dojazd autem jest możliwy tylko do wyznaczonych stanowisk, do pozostałych obowiązuje przeprawa quadem, lub drogą wodną.

• Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i narkotyków, oraz całkowity zakaz kąpieli.

• Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.

• Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

• Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego, odkażając rany ryb po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju urazy, otarcia na ciele złowionej ryby.

• W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.

• Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.

• Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji!.

• Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.

• Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.

W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 500zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

• Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

• Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

• Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.

• Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

• Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

UWAGA! W przypadku ryb ważących powyżej 18 kg przed wypuszczeniem obowiązuje natychmiastowe powiadomienie opiekuna łowiska!

REGULAMIN ŁOWISKA Z DRAPIEŻNIKAMI

1. Łowisko z Drapieżnikami udostępnione jest dla wędkarzy łowiących różnymi metodami.

2. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania, oraz stosowania kotwic.

3. Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do rezerwacji dnia i stanowiska za pomocą formularza.

4. Każdy wędkarz może przebywać na łowisku z osobą towarzyszącą która uiściła opłatę w wysokości 15zł.

5. Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie osoby towarzyszącej.

6. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających oraz sondy.

7. Od Wędkarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: podbieraka gumowanego o rozstawie ramion 80cm, maty, narzędzi do bezpiecznego wyciągania haczyków z pyska ryby., środka do dezynfekcji ran, haki bezzadziorowe, ryb nie trzymamy w pionowej pozycji.

8. Wędkowanie dozwolone jest na 2 wędki, a w uzgodnionych z właścicielem przypadkach można będzie korzystać z 3 wędek.

9. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska.

10. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.

11. Na łowisku obowiązuje zakaz podjazdu samochodem.

12. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i całkowity zakaz kąpieli.

13.

A) Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.
B) Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie.
C) Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.

14. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 500zł za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

15. Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.

16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

17. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.

18. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

19. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

20. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

21. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

22. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.

23. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie podbieraka o rozstawie ramion minimum 90 cm oraz maty karpiowej (minimalny rozmiar 60cm na 100 cm) i specjalistycznych worków karpiowych. Złowione ryby należy wypiąć z haka na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.

24. Dozwolone jest użycie maksymalnie 3 „markerów” na stanowisko.

25. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego, odkażając rany ryb po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju urazy, otarcia na ciele złowionej ryby.

26. W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.

27. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.

28. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji!

UWAGA! W przypadku ryb ważących powyżej 18 kg przed wypuszczeniem obowiązuje natychmiastowe powiadomienie opiekuna łowiska!.

 

 

 

Cennik

ŁOWISKA KARPIOWEGO

Zezwolenie na dobę dla jednego wędkarza 100zł / jedna doba (trzy wędki)

Zezwolenie pozwala na łowienie na trzy wędki każda następna wędka to dopłata w wysokości 20zł

Osoba towarzysząca uiszcza opłatę w wysokości 15 zł za dzień.

Sprzęt wędkarski dowożony jest w każde miejsce na łowisku quadem z przyczepką – cena 10zł (za jeden przejazd).

Na wyposażeniu łowiska są wózki wędkarskie do transport sprzętu wędkarskiego.

Zezwolenie na dobę dla jednego wędkarza feeder / spławik 60zł / jeden dzień (dwie wędki)

ŁOWISKA Z DRAPIEŻNIKAMI

Zezwolenie na dzień dla jednego wędkarza 100zł/dzień

Osoba towarzysząca uiszcza opłatę w wysokości 15 zł za dzień.

Sprzęt wędkarski dowożony jest w każde miejsce na łowisku quadem z przyczepką – cena 10zł (za jeden przejazd).

Na wyposażeniu łowiska są wózki wędkarskie do transport sprzętu wędkarskiego.

 

Domek Wake – 50zł / osoba / 1 doba (powyżej 2 osób opłata 40zł za osobę)
(Domek posiada instalację elektryczną)
(opłata dodatkowa w miesiącach grzewczych 40zł doba)

Domek Cypel – 50zł / osoba / 1 doba (powyżej 2 osób opłata 40zł za osobę)

Domek Grobla – 50zł / osoba / 1 doba (powyżej 2 osób opłata 40zł za osobę)

Sprzęt:
Dwie zielone łódki wędkarskie (2 osoby) – 50zł/dzień
Duża łódka wędkarska biała (4 osoby) – 60zł/dzień
Duża łódka wędkarska pomarańczowa (4 osoby) – 60zł/dzień
Łódka wędkarska biało-bordowa (2 osoby) – 50zł/dzień
Łódka wędkarska biało-pomarańczowa (2 osoby) – 50zł/dzień
Łódka wędkarska biało-czerwona (2 osoby) – 50zł/dzień
Wodowanie własnej łódki lub pontonu – 20zł

Łódki nie posiadają w standardzie wyposażenia. | Koszt wynajęcia wioseł wraz z dulkami, kotwicą – 50zł / dzień.

 

 

 

Rekordy

Rekord Karpia – 24,8 kg
Rekord Szczupaka – 132 cm
Rekord Amura – 22 kg
Rekord Sandacza – 85 cm

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu