Łowisko Specjalne u Roberta

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Zaplecze gastronomiczne, Możliwość zakupu artykułów wędkarskich, Możliwość rozbicia namiotu

Opis łowiska:

Wędkarze mają tu do dyspozycji dwa stawy o głębokości 4 i 3 metrów położone w malowniczym miejscu, całkowicie odgrodzonym od zgiełku miasta. Pełną wędkarską satysfakcję znajdzie tu niemal każdy wędkarz. Spokój i bezpieczeństwo gwarantuje w pełni chroniony obiekt 24 hektarowej działki otoczonej pięknymi lasami. Oferowana jest możliwość kilkudniowego pobytu z kampingiem lub namiotem, wypożyczenia sprzętu wędkarskiego oraz kupna zanęt. Do dyspozycji gości jest grill, zadaszone stoły oraz miejsce do przygotowania ogniska.

 

 

 

Regulamin łowiska

1. REGULAMIN USTALA PORZĄDEK WEWNĘTRZNY KORZYSTANIA Z ŁOWISKA DO POŁOWU RYB ORAZ OBOWIĄZKI WĘDKARZY Z TYM ZWIĄZANE.

2. POŁÓW RYB NA ŁOWISKU DOZWOLONY JEST TYLKO DLA WĘDKARZY KTÓRZY UIŚCILI OPŁATĘ ZA POŁOWY RYB.

3. OSOBY TOWARZYSZĄCE CHCĄC ZOSTAĆ Z OSOBĄ WĘDKUJĄCĄ NA DOBĘ, MUSZĄ UIŚCIĆ OPŁATĘ PODANĄ W CENNIKU.

4. DZIECI I MŁODZIEŻ DO LAT 18 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE ŁOWISKA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB PEŁNOLETNICH, KTÓRZY W PEŁNI PONOSZĄ ZA NICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

5. DZIECI WĘDKUJĄCE DO LAT 12 MAJĄ WSTĘP WOLNY (OD GODZINY 6:00 DO 21:00) PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

6. WĘDKOWANIE DOZWOLONE JEST TYLKO Z BRZEGU DOSTĘPNEGO DO WĘDKOWANIA.

7. ZAJMOWANIE STANOWISKA I WĘDKOWANIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE PRZESZKADZAĆ INNYM WĘDKUJĄCYM.

8. UPRASZA SIĘ O DELIKATNE OBCHODZENIE Z RYBAMI, UŻYWANIE WYPYCHACZY DO HACZYKÓW, NATYCHMIASTOWE WYPUSZCZANIE RYB DO ŁOWISKA GDY WĘDKARZ NIE ZAMIERZA ZABRAĆ ICH ZE SOBĄ.

9. ZŁOWIONE OKAZY MOŻNA ZWAŻYĆ I WYKONAĆ SESJĘ, CZYNNOŚCI TE NIE MOGĄ TRWAĆ DŁUŻEJ NIŻ 5 MINUT. ZABRANIA SIĘ STANIA Z RYBAMI PODCZAS SESJI.

10. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZATRZYMANIA NA ŁOWISKU OKAZÓW POWYŻEJ 4KG.

11. ZABRANIA SIĘ NĘCENIA W ŁOWISKU CHLEBEM I ZIEMNIAKAMI.

12. NA ŁOWISKU OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA OD GODZINNY 21:00 DO 6:00.

13. NA ŁOWISKU ZABRANIA SIĘ WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH (DOTYCZY TO GROBLI, PRZEGRÓD, NASYPÓW, WAŁÓW ITP.).

14. NA TERENIE ŁOWISKA OBOWIĄZUJE ZAKAZ KĄPIELI ORAZ ZAKAZ  KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH TAKICH JAK PONTON, ŁÓDKA, MATERAC ITP.

15. DOZWOLONE JEST KORZYSTANIE Z ŁÓDKI ZDALNIE STEROWANEJ W OBRĘBIE SWOJEGO STANOWISKA.

16. ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW I INNYCH ZWIERZĄT NA ŁOWISKO.

17. OBOWIĄZKIEM WĘDKARZA JEST ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ PRACOWNIKA ŁOWISKA W TRAKCIE WĘDKOWANIA INDIWIDUALNEGO, PROWADZENIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH, IMPREZ WĘDKARSKICH ITP.

18. WŁAŚCICIEL ŁOWISKA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA IMPREZ ZAMKNIĘTYCH. ZA EWENTUALNE TRUDNOŚCI – PRZEPRASZAMY

19. WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST ZACHOWAĆ SIĘ NA TERENIE ŁOWISKA W SPOSÓB NIEZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU ŻYCIA I ZDROWIA, A TAKŻE DEWASTACJI MIENIA ŁOWISKA.

20. WŁAŚCICIEL ŁOWISKA ORAZ PRACOWNICY ŁOWISKA MAJĄ PRAWO DO WYRZUCENIA Z TERENU ŁOWISKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ŁOWISKA I NIE ODDAWANIU TYM OSOBĄ OPŁATY ZA WEJŚCIE NA ŁOWISKO W PRZYPADKU: GŁOŚNEGO ZACHOWANIA, ŚMIECENIA, DEWASTACJI, KRADZIEŻY LUB ZACHOWANIA ZAGRAŻAJĄCEMU BEZPIECZEŃSTWU ŻYCIA I ZDROWIA.

21. KRADZIEŻ BĘDZIE KARANA ZAPŁATĄ 100 ZŁ ZA KILOGRAM RYBY, WEZWANIEM POLICJI I ZGŁOSZENIEM KRADZIEŻY.

22. WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST PO ZAKOŃCZENIU ŁOWIENIA POSPRZĄTAĆ PO SOBIE STANOWISKO WĘDKARSKIE.

23. ŁOWISKO MOŻNA OPUŚCIĆ TYLKO PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU PRACOWNIKOWI ŁOWISKA.

24. KAŻDY PRZEBYWAJĄCY NA ŁOWISKU ZOBOWIĄZANY JEST PO OPUSZCZENIU ŁOWISKA DO PODDANIA SIĘ KONTROLI SPRZĘTU I SAMOCHODU PRZEZ PRACOWNIKA ŁOWISKA.

25. WŁAŚCICIEL I PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI LOSOWE ORAZ RZECZY POZOSTAWIONE NA ŁOWISKU.

26. KAŻDE ZŁAMANIE REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO UTRATĄ WSTĘPU NA ŁOWISKO.

27. WSZYSTKIE SPRAWY NIEUJĘTE W REGULAMINIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z WŁAŚCICIELEM LUB PRACOWNIKAMI ŁOWISKA.

28. WSTĘP NA ŁOWISKO JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU ORAZ CENNIKA.

 

 

 

Cennik

  • 40 zł/dzień (od godziny 6.00 do 21.00) od osoby, wędkowanie na 3 wędki
  • 80 zł/doba od osoby, wędkowanie na 3 wędki
  • każda dodatkowa wędka + 10 zł
  • osoby towarzyszące od godz. 6.00 do 21.00 – wstęp wolny
  • osoby towarzyszące na dobę opłata 20zł
  • ryby (1 sztuka) powyżej 4kg nie sprzedajemy

Dzieci wędkujące do lat 12 – wstęp wolny za okazaniem legitymacji szkolnej (od godziny 6.00 do 21.00)

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

  • Więcej informacji pod numerem telefonu łowiska: 725 432 998

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu