Łowisko Korzecznik

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Dostęp do prądu na stanowisku, Przyczepy kempingowe, Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Punkt ładowania baterii, Zwierzęta domowe są akceptowane, Restauracja z dowozem na stanowiska

Opis łowiska:

Łowisko Korzecznik to polodowcowe, 25 hektarowe dzikie jezioro, o którym pierwsze wzmianki pochodzą już ze średniowiecza. XIX wieczny etnograf i folklorysta Oskar Kolberg pisał o jeziorze tak: „Jezioro we wsi Korzecznik, rozległe pół morga, głębokie stóp 16; w położeniu wzgórzystem, grunt nadbrzeżny piaszczysty, częścią bagnisty. Woda czysta, zarosła trzciną. Ryby: szczupaki, okunie, leszcze.”

Ta wspaniała, dzika woda zyskała właśnie nowe życie zachowując swój naturalny charakter. Niezbadany rybostan daje dodatkowego smaczku każdemu, kto chciałby poczuć dreszcz emocji kiedy widzi opadający swinger, a dżwięk centralki pobudza lub gdy spławik schodzi pod wodę.

Łowisko Korzecznik znajduje się niemal w centrum Polski, we wsi o tej samej nazwie, w województwie Wielkopolskim. Na ogrodzonym i monitorowanym terenie znajduje się 13 dwuosobowych stanowisk, do których prowadzą drogi dojazdowe. Aby zapewnić naszym gościom komfortowe warunki pobytu oddaliśmy do ich dyspozycji toalety, prysznice, parking oraz miejsce, w którym można podładować akumulatory lub telefony komórkowe.

Łowisz duże, piękne, dzikie karpie, amury? Jesteś Karpiarzem czy łowisz na spławik, a może gruntowo czy drapieżniki na spinning? Nie ma znaczenia – z pewnością będziesz do nas wracał.

 

 

 

Regulamin łowiska

Regulamin Wędkarski Łowiska KORZECZNIK

Łowienie na łowisku ŁOWISKO KORZECZNIK możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Podpis regulaminu jest jednoznaczny z informacją o jego zapoznaniu się i przestrzeganiem oraz liczeniu się z odpowiedzialnością karną.

1 Postanowienia ogólne Łowiska KORZECZNIK

1. Gospodarzem Łowiska jest Radosław Borowiak a właścicielem Radosław i Katarzyna Borowiak

2. Łowisko czynne jest przez całą dobę, także w weekendy, święta oraz inne dni wolne.Wydawanie wcześniej opłaconego zezwolenia, wjazd na stanowisko, przejęcie stanowiska, formalności w godzinach pracy w godz. 8,00-18,00 tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym Gospodarza Łowiska tel 793 074 636 lub wskazanego Opiekuna Łowiska

3. Wyjazd z Łowiska po godzinie zamknięcia bramy tylko w wypadkach losowych nie cierpiących zwłoki po poinformowaniu Gospodarza Łowiska (tel. 793 074 636)

4. Na Łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania, zabijani złowionych ryb w myśl zasady “ZŁÓW I WYPUŚĆ” pod rygorem karalności

2 Łowisko, zezwolenie, rezerwacja, kaucja, instrukcja

1. Regulamin łowiska znajduje się na stronie www.lowisko-korzecznik, u Opiekuna Łowiska oraz na każdym stanowisk Cennik opłat za korzystanie z Łowiska znajduje się na stronie internetowej: www.lowisko-korzecznik.pl oraz jako załącznik do regulaminu

2. Wykupienie Zezwolenia na korzystanie z łowiska za pośrednictwem rezerwacji na stronie www.lowisko-korzecznik.pl uprawnia do wędkowania na 1 stanowisku na 3 wędziska

3. Doba trwa od godziny 12.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W przypadku gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innych wędkarzy możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie wędkowania w godzinach ustalonych z Gospodarzem Łowiska lub Opiekunem Łowiska.

4. Na stanowisku mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupione Zezwolenie i osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem , po zgłoszeniu u Gospodarza Łowiska i Opiekuna Łowiska.

5. Wędkujący ma prawo do przebywania na wskazanym w zezwoleniu stanowisku z osobami towarzyszącymi, zgłoszonym psem, jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo

6. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Dane osób towarzyszących podajemy w rezerwacji

7. Na stanowisku mogą przebywać dwie osoby wędkujące maksymalnie 6 wędzisk po opłaceniu rezerwacji (dwie osoby łowiące na stanowisku + osoby towarzyszące według rezerwacji)

8. Zezwolenie należy posiadać przy sobie i okazywać je na polecenie osób kontrolujących. Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem tożsamości.

9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność

10. Zezwolenie jest ważne po potwierdzeniu rezerwacji u Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska i wyznaczeniu przez niego stanowiska wędkarskiego, sprawdzeniu stanu czystości zarezerwowanego stanowiska, ewentualne uwagi zgłaszane na piśmie w czasie przejęcia stanowiska

11. Wstęp na Łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu oraz opłat za korzystanie z Łowiska.

12. Osoba odpowiadająca za stanowisko ponosi również odpowiedzialność za osoby przebywające na danym stanowisku, za bezpieczeństwo oraz za poinformowanie ich o panujących na łowisku regulaminach opłatach, karach za niestosowanie sie do regulaminu

13. Rezerwacja potwierdzona płatnością – zadatkiem na wędkowanie na Łowisku Borowy Staw jest jednoznaczna ze znajomość i akceptacja regulaminu ustalonego przez właściciela łowiska

14. Rezerwacji dokonujemy za pomocą systemu i formularza na stronie internetowej www.lowisko-korzecznik.pl .W przypadku awarii systemu rezerwacji – rezerwacje telefonicznie lub poprzez e-mail dostępny na stronie internetowej łowiska, sms – wpisując dane terminy stanowiska

15. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez Gospodarza Łowiska poprzez e-mail zwrotny, telefon w przypadku niejasności

16. Po przybyciu na łowisko jest pobierana KAUCJA ZWROTNA w wysokości 50,00 zł na pokrycie ewentualnych szkód lub niestosowanie się do regulaminu (zaśmiecanie stanowiska, uszkodzenie mienia, zakłócenie spokoju i bezpieczeństwa itp.

17. Kaucja jest każdorazowo zwracany po zgodnym z regulaminem zakończeniu pobytu na łowisku Korzecznik przez Gospodarza Łowiska

18. Znajomość oraz akceptację regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na otrzymanym zezwoleniu przed wejściem na stanowisko wykupione.

19. Osoby towarzyszące pełnoletnie akceptują regulamin poprzez złożeni podpisu przy wejściu na łowisko, po zapoznaniu siez regulaminem

20. Opłaty za rezerwacje stanowisk nie są oddawane w przypadku niekorzystania ze stanowiska, niedotarcia na łowisko. Proszę o świadome dokonywanie wyborów terminu wędkowania

21. Osoba która dokona wpłaty a nie może przyjechać w zarezerwowanym terminie może podać osobę która wykorzysta rezerwację, po wcześniejszym ustaleniu z Gospodarzem Łowiska lub Opiekunem Łowiska

3 Wędkowanie grunt, spławik, łódka

1. Zezwala się na wędkowanie wyłącznie metodą spławikową i gruntową.

2. Zabrania się nęcenia zanętami na bazie chleba oraz surowym ziarnem. Prosimy również o zachowanie umiaru w ilości stosowanej zanęty.

3. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania:

  • podbieraka o rozstawie ramion ~1 metra. Do lądowania ryb należy używać podbieraka
  • maty z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka)
  • środka do dezynfekcji ran
  • worek karpiowy – zakaz przetrzymywania jakichkolwiek ryb ( patrz §3 punkt 5 i 6)
  • kamizelka ratunkowa dla osób korzystających ze środków pływąjacych
  • żyłki o średnicy nie mniejszej niż 0.30 mm – nie dotyczy wędkowania spławikowego i spinningu (zakaz używania plecionki jako linki głównej – )

4. Obowiązuje zakaz zabierania ryb i przetrzymywania w workach karpiowych Muszą być one natychmiast po ewentualnym sfotografowaniu wypuszczone z powrotem do wody

5. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie połowu należy powiadomić Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska i przetrzymać ją w worku do czasu jego przybycia.

6. W przypadku złowienia suma należy powiadomić Opiekuna Łowiska i przetrzymać go w specjalnym pojemniku dostępnym na łowisku lub worku lub na specjalnej lince do czasu jego przybycia.

7. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających – łódka. Łódkę można wypożyczyć z łowiska. Korzystanie ze środka pływającego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika w obrębie wykupionego stanowiska obowiązkowo w kamizelce ratunkowej. Zabrania się pływania po zachodzie słońca oraz podczas niesprzyjających warunków pogodowych (wiatr, burza, mgła)

8. Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga ponadto oświetlenia – latarki oświetlającej środek pływający

9. W chwili wypłynięcia (w czasie holu) w środku pływającym musi znajdować się kamizelka założona prawidłowo na wędkarza , podbierak oraz mata wędkarska.

10. Pływanie łodzią w woderach lub spodnio-butach jest całkowicie zabronione.

11. Zabronione jest przepływanie łódką i schodzenie na teren wyłączony z wędkowania – cypel-grobla

12. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych.

13. Cena za zabranie ryb to 500zł/kg. Zapłata ceny nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryby nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.

14. Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu do dwóch markerów które musi usunąć po zakończenia wędkowania

15. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb oraz regularne polewanie wodą. Prosimy nie przetrzymywać ryb dłużej niż kilka minut po wylądowaniu na macie

4 Spinning

1. Spinningować można tylko i wyłącznie z brzegu

2. warunkiem są wolne sąsiednie stanowiska np spining ze stanowiska “nr 2” tylko przy wolnych stanowiskach “nr 1” i “nr 3” (spining ze stanowiska “nr 1” – warunek wolne stanowisko “nr 2” / spining ze stanowiska “nr 12” wolne stanowisko “nr 11”

3. Każdy spinningujacy zobowiązany jest do posiadania : maty z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka) odpowiedniej wielkości podbieraka. Do lądowania ryb należy używać podbieraka oraz środka do dezynfekcji ran

4. Spinningowanie powinno odbywać się w sposób i w miejscach nie przeszkadzający wędkarzom “stacjonarnym”

5. Podczas fotografowania nalezy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb

5 Zabronione zachowania, obowiązki, nakazy, zakazy, kary

1. Zabronione jest parkowanie poza miejscem do tego wyznaczonym

2. Załatwianie potrzeb fizjologicznych korzystających z Łowiska odbywa się  tylko w toaletach WC rozmieszczonych na łowisku oraz w pomieszczeniach z prysznicem, łazienką przy parkingu

3. Po zajęciu stanowiska w obecności opiekuna łowiska wędkarz sprawdza stanowisko pod względem porządku czystości (np kosz na śmieci opróżniony, niedopałki po papierosach) i bezpieczeństwa.

4. W myśl zasady żądasz czystości zachowaj ją sam. Ewentualne uwagi muszą być zgłoszone u Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska w formie pisemnej.

5. Przyjazd z psem lub innym zwierzakiem należy zgłaszać podczas rezerwacji (nie ma dodatkowych opłat) właściciel odpowiada za zwierzę, które jest w kagańcu i na smyczy (jeżeli jest zwierzak niebezpieczny lub inni wędkujący zgłaszają zastrzeżenia – niestety właściciel jest proszony o usuniecie pupila)

6. zakaz wnoszenia na łowisko środków pirotechnicznych, środków chemicznych, farb, lakierów, olejów, kwasów itp

7. Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk – poza miejscami wyznaczonymi na stanowiskach, drewno należy przywieźć ze sobą lub drewno na ognisko dostępne u opiekuna łowiska po dokonaniu dodatkowej opłaty

8. Obowiązuje zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin, robienie podpórek z gałęzi, oraz naruszania linii brzegowej.

9. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli (poza prysznicem)

10. Zakaz zaśmiecania terenu, linii brzegowej stanowiska, pety z papierosów proszę wrzucać do odpowiednich pojemników na stanowiskach – stanowisko przed odjazdem i zdaniem karty jest sprawdzane przez Opiekuna Łowiska lub Gospodarza Łowiska.

11. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów pozostałości po grillach, gorących węgli itp. Na stanowiskach są puszki metalowe do tego celu

12. Odchody zostawione po zwierzętach psach czy innych pupilach muszą zostać usunięte przez właściciela zwierzęcia – osoby rezerwującej i wykupującej stanowisko.

13. Zakaz spożywania alkoholu (nadużywania alkoholu) i innych środków odurzających, narkotyków. Osoby nietrzeźwe będą wypraszane z łowiska i stanowiska i zgłaszane odpowiednim organom porządkowym – ochrona lub policja

14. Zabrania się głośnego zachowywania, zbyt głośnego słuchania muzyki uciążliwej dla pozostałych wędkarzy, Łowisko to miejsce ciszy i spokoju.

15. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania na sąsiednich stanowiskach.

16. W przypadku widocznego i rażącego uszkodzenia ryby należy zgłosić zaistniałą sytuację Gospodarzowi łowiska.

17. Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich, przekopywani itp. Ewentualne sugestie co do lokalizacji proszę przekazać Gospodarzowi Łowiska.

6 Przepisy porządkowe, bezpieczeństwo, obowiązki

1. Dokonując rezerwacją ,wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. W przypadku odkrycia nieprawidłowości, w tym kradzieży ryb, zostanie poinformowana Policja. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia Łowiska. Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Właściciela , Gospodarza Łowiska, Opiekuna Łowiska , Policja

2. Łowisko jest monitorowane, Ze względów bezpieczeństwa łowisko jest zamykane. Auta zostają na parkingu . Godziny otwarcia bramy będą podane na parkingu. Każdy wjazd i wyjazd z łowiska musi być zgłoszony oraz przed opuszczeniem terenu łowiska należy udostępnić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika) Opiekunowi Łowiska, Właścicielowi łowiska

3. Osoby odwiedzające w godzinach 10,00-18,00 wędkarzy nie mają prawa wjazdu samochodem na teren łowiska. Można skorzystać z parkingu przed brama łowiska.

4. Osoby odwiedzające muszą być zgłoszone u opiekuna łowiska. Osoby odwiedzające nie mogą przyprowadzać psów. Wędkarz odpowiada za osoby towarzyszące. Ze względu na zachowanie spokoju ciszy i bezpieczeństwa (przechodzenie przez stanowiska innych wędkarzy)– prosimy o ograniczenie takich odwiedzin.

5. Zainteresowane osoby, kluby, chcące sprawdzić stan łowiska przed rezerwacją proszone są o informacje telefoniczną u Gospodarza Łowiska.

6. Do transportu sprzetu przygotowane są specjalne wózki które po dotarciu na stanowisko wędkarz musi odstawić do opiekuna łowiska.

7. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia na wędkowanie w przyszłości

8. Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 198, poz. 1571 ze zm.) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada zezwolenia właściciela łowiska, bądź nie stosuje się do warunków, podlega karze grzywny.

9. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zablokowany zwrot kaucji w poczet strat. Osoby takie usuną zniszczenia we własnym zakresie przed opuszczeniem łowiska. Parking zostanie zamknięty do czasu usunięcia zniszczenia

10. Ostatni użytkownik łodzi będącej własnością Łowiska zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania odprowadzić ją do przystani czystą i zgłosić to Gospodarzowi Łowiska i Opiekunowi Łowiska. Wszelkie nieprawidłowości w stanie technicznym łódki muszą być natychmiast zgłaszane Opiekunowi Łowiska przed rozpoczęciem użytkowania.

11. Stanowisko należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez Gospodarza Łowiska i Opiekuna Łowiska. Zezwolenie wędkarskie należy zdać u Opiekuna Łowiska po zakończeniu wędkowania.

12. Właściciel Łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. W takim przypadku zwracane są jedynie ewentualne opłaty zaliczkowe i rezerwacyjne. Za utrudnienia – przepraszamy.

13. Właściciel, Gospodarz Łowiska, Opiekun łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na Łowisku.

14.Wędkujacy na Łowisku Korzecznik zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych łowiska. Zdjęcia z rybami lub informacji o wykluczeniu z powodu ciężkiego zlekceważenia postanowień regulaminu np. kradzież ryb

15. Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

16. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Właścicielowi Łowiska i Gospodarzowi Łowiska.

17. Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U z 2009 r. nr 198, poz. 1571 z późn. zmianami) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada upoważnienia uprawnionego do rybactwa, bądź nie stosuje się do określonych warunków, podlega karze grzywny.

18. Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje usunięcie z łowiska bez zwrotu kosztów, utratą kaucji a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości.. Na całym akwenie obowiązuje zakaz kąpieli i pływania sprzętem wodnym poza osobami do tego uprawnionymi i w obrębie zarezerwowanych stanowisk. Właściciel Łowiska, Gospodarz Łowiska jak i osoby przez niego wyznaczone Opiekun Łowiska, Ochrona, Policja mają prawo kontroli bagaży, pojazdów oraz zachowania zasad i rozstrzygania, w kwestiach spornych w nich nie wymienionych

19. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony z powodu organizacji zawodów  za wcześniejszym powiadomieniem na stronie internetowej.

20. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony bez podania przyczyny.

21. Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów , kaucji i nałożenie dożywotniego zakazu wykupienia zezwolenia.

22. Właściciel nie odpowiada za wypadki losowe oraz mienie skradzione na terenie łowiska.

23. Wykupione zezwolenie rezerwacji nie podlega zwrotowi.

 

 

 

Cennik

  • w tygodniu 60,00zł / doba
  • w weekend 70,00zł /  doba

 

 

 

Rekordy

Karp pełnołuski SAZAN 19,20kg

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu