Łowisko Specjalne Karpik

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Zaplecze gastronomiczne, Domki letniskowe, Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Łowisko Specjalne Karpik – to sześcio hektarowe wyrobisko po żwirowe o zróżnicowanym dnie i dostępną dla wędkarzy linią brzegową. Na każdym stanowisku udostępniony jest pomost a na wybranych do dyspozycji są drewniane domki.

Łowisko jest zarybione dużymi okazami karpia o wadze przekraczającej 18 kg. Obecnie w łowisku znajduje się 8 ryb o wadze ponad 20 kg. Zapraszamy tu wszystkich wędkarzy preferujących zasadę złów i wypuść.

 

 

 

Regulamin łowiska

1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb.

2. Możliwość wędkowania tylko po wykupieniu i odebraniu zezwolenia (rachunku fiskalnego) w hotelu KARPIK co skutkuje akceptacją regulaminu łowiska.

3. Rozpoczęcie rezerwacji i opuszczenie stanowiska odbywa się wg cennika.

4. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkarzom.

5. Osoby towarzyszące mają kategoryczny zakaz podjeżdżania samochodami na stanowiska wędkarskie.

6. Odpowiedzialność za osobę towarzyszącą ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie.

7. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

8. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z łowiska, bez możliwości zwrotu opłaty lub wezwaniem Policji. Skutkować również może odmówieniem sprzedaży zezwolenia w przyszłości.

9. W szczególnych uzasadnionych sytuacjach popartych bezpieczeństwem osób i zwierząt, właściciel lub osoba przez niego wyznaczona, może zakazać wędkowania lub przebywania na łowisku.

10. Wędkarz jest zobowiązany udostępnić kontrolującemu sprawdzenie zawartości namiotu, samochodu lub przyczepy, oraz sprawdzenie rachunku lub zezwolenia.

11. W sytuacji złego traktowania ryby, czego efektem będzie zabicie lub znaczące skaleczenie, właściciel łowiska ma prawo do nałożenia kary finansowej. Kara od ryb powyżej 2kg – 400,00 zł od każdego kg ryby.

12. Po zakończeniu wędkowania stanowisko należy pozostawić w czystości i porządku.

13. Dozwolone jest wędkowanie maksymalnie na 3 wędki (3 wędka za dopłatą).

14. Dozwolone jest wędkowanie tylko na wyznaczonym stanowisku.

15. Dozwolone środki pływające – tylko małe radiowe łódki wywozowe RC.

16. Od Wędkarza na łowisku wymagane jest:

 • Stosowanie się do zaleceń i uwag właściciela, pracowników i opiekunów łowiska
 • Stosowanie haków bezzadziorowych
 • Podbierak karpiowy duży z wypinanymi ramionami – ramię minimum 90 cm
 • Kołyska karpiowa na stelażu. Możliwość wypożyczenia kołyski 20 zł doba, kaucja 100 zł.
 • Środek do dezynfekcji ryb
 • Żyłka główna – min. 0,30 mm, min. 200 metrów nawoju (zakaz używania przyponów strzałowych i plecionki – nie dotyczy połowu sumów)
 • Korzystania z zestawów bezpiecznych, metoda tylko włosowa, typu grunt (zakaz używania „sprężyn i koszyków”)
 • Fotografowania ryb w pozycji bezpiecznej nad kołyską ( nie stojąc ) i ważenia ryb nad kołyską
 • Polewanie ryby wodą, gdy przebywa na macie
 • Przenoszenie ryby tylko w macie lub worku do ważenia, celem wypuszczenia do wody
 • Po sesji zdjęciowej rybę niezwłocznie i bezpiecznie wypuszczamy do wody, gdy tego wymaga sytuacja wentylujemy (np. jesiotra)

17. Na łowisku obowiązuje zakaz:

 • Puszczania luzem psa
 • Parkowania samochodów, przyczep i kamperów na stanowisku nr 4,5,6
 • Głośnego i niekulturalnego zachowania się
 • Zaśmiecania terenu, niszczenia i wycinania zieleni
 • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
 • Rozpalania ogniska poza miejscami wyznaczonymi
 • Kąpieli w łowisku i płukania naczyń lub wrzucania odpadków do wody
 • Spożywania alkoholu i środków odurzających
 • Połowu metodą spinningu
 • Przerzucania, przepływania i przewożenia strefy wyłączonej z wędkowania (wg mapki)
 • Podpływania, dorzucania i nęcenia bliżej niż 5 metry od markerów.
 • Świadomego wywożenia „na zaczepy”
 • Siłowego zacinania i holu ryb (nie dotyczy połowu sumów)
 • Przetrzymywania ryb w workach lub siatkach wędkarskich
 • Używania zanęt i przynęt przeterminowanych, surowych ziaren, oraz przynęt zwierzęcych nieprzetworzonych (wątroba, martwa rybka, robaki itp.).

18. Metoda połowów sumów:

 • Dopuszcza się możliwość stosowania plecionek w metodzie połowu na żywca (żywiec min. 25 cm!)
 • Zakazuje się: stosowania żyłek poniżej 0,40mm i plecionek poniżej 0,28 mm, min. nawój na kołowrotku to 150 metrów
 • Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych do podbierania sumów, oraz używania dużych mat sumowych.

19. Metoda połowu spławikiem

 • Dopuszcza się połów drobnych ryb tylko dzieciom (do lat 16)
 • Dzieci wędkujące powinny być pod stałą opieką osoby dorosłej
 • Dozwolone jest wędkowanie tylko jedną wędką spławikową (zakaz pozostawiania i odchodzenia od wędziska)
 • Zestaw spławikowy nie może przekraczać 3 gramów i dozwolony jest tylko połów z toni
 • Zabrania się łowienia dalej niż 3 metry od brzegu lub podestu
 • Zabrania się łowienia spławikiem po zachodzie i przed wschodem słońca
 • Wędkujący spławikiem powinien posiadać wypychacz do haczyków
 • Po dwukrotnym zerwaniu zestawu wędkujący spławikiem zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania wędkowania na okres jednej doby
 • Wędkujący może użyć za przynętę jednego białego robaka
 • Opłata za wędkowanie metodą spławikową wynosi 10 zł za dniówkę
 • Złowiona ryba powinna być niezwłocznie wypuszczona.

 

 

 

Cennik łowiska

Cennik na rok 2021:
– doba 60,00 zł ( 2 wędki ) dopłata do 3 wędki 10,00 zł – start wędkowania godz.12.00
– opłata za przyczepę, kampera 10,00 zł na dobę
Cennik domków 2021:
– domek duży st.nr 9 – 330,00 zł doba od 14.00 do 12.00, dwie osoby wędkujące, maks 6 osób w domku
– domek średni st.nr 13,14,2 – 300,00 zł doba od 14.00 do 12.00, dwie osoby wędkujące, maks 4 osoby w domku
– domek mały st.nr 3 – 200,00 zł doba od 14.00 do 12.00, jedna osoba wędkująca, maks 2 osoby w domku

Opis stanowisk ze względu na maksymalną liczbę osób wędkujących.

– stanowiska jednoosobowe: 3,4,5,6

– stanowiska dwuosobowe: 2,7,8,9,10,11,12,13,14

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

 • Rezerwacja od godz. 8.00 do 16.00 od niedzieli do piątku:
  – telefon: 33/841-20-50
  – e-mail: biuro@karpik.pl

Przy rezerwacji obowiązuje 50 % zadatek więcej informacji tutaj:  https://www.karpik.pl/images/cennik/regulamin-lowiska-2020.pdf

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu