Łowisko Fish Zone

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Staw jest wyrobiskiem pożwirowym z lat 70-tych. Można spodziewać się złowienia w nim okazów, które nie miały jeszcze kontaktu z hakiem. W sezonie 2018 złowiony został karp oraz amur, których waga przekroczyła 20 kg. A w 2019 największy złowiony karp ważył 19 kg. Łowiący wędkarze bezwzględnie muszą stosować zasadę “Złów i Wypuść”. W stawie znajduje się kilka wypłyceń, natomiast najgłębsze miejsca mogą sięgać do 8 metrów w zależności od pory roku. Dno łowiska jest zróżnicowane, od kamieni i piasku, po muł sięgający do kilkudziesięciu centymetrów. W akwenie możemy natrafić na podwodną roślinność, górki, spadki i zatopione drzewa. Wszystko to sprawia, że duże znaczenie może mieć nie tylko to, w jakim miejscu umieszczamy zestaw, ale i jak jest on skonstruowany. W stawie pływa średnia populacja karpia i amura w przedziale wagowym między 3kg a +20kg. W większości są to jednak średnie i mniejsze ryby, a złowienie okazu będzie wymagało cierpliwości, taktyki lub szczęścia. W zbiorniku znajduje się też wiele innych gatunków ryb takich jak: sum, szczupak, sandacz, okoń, karaś, leszcz, płoć itp. Łowiska tego nie możemy porównywać do typowych wód komercyjnych pod względem dużej populacji wielkich karpi. W ostatnich kilku latach staw został zarybiony karpiem i amurem średniej wielkości. Ostatnie zarybienie nastąpiło pod koniec sezonu 2019 karpiem w ilości 133 szt. Łowisko bardzo prężnie się rozwija, wychodząc na przeciw wymaganiom karpiarzy.

Do łowiska FISH ZONE prowadzi ta sama droga co do łowiska DZIKA WODA. Jadąc drogą wzdłuż stanowisk na łowisku DZIKA WODA, trzeba skręcić w prawo przy stanowisku nr 4.

 

 

 

Regulamin łowiska

 

REGULAMIN ŁOWISKA FISH ZONE

1. FISH ZONE udostępniona jest dla wędkarzy poławiających karpie i amury.

2. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, wyłącznie zasada „Złów i Wypuść”.​

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

A) Maty karpiowej typu wanienka lub kołyska.

B) Podbieraka o rozstawie ramion 1 metr.

C) Żyłki minimum 0,30 mm (zakaz stosowania plecionki jako linki głównej).

D) Haków z mikrozadziorem lub bezzadziorowych o rozmiarze od 1 do 6,

E) Środka do dezynfekcji ran.

F) Mocowania ciężarka lub kamienia na bezpiecznym klipsie (boczny sposób mocowania ciężarka). Zalecany klips CARP’R’US. Osoby blokujące ciężarek w klipsie na stałe za pomocą kleju lub plecionki zostaną usunięte z łowiska.

G) Zakaz stosowania krętlika między bezpiecznym klipsem, a żyłką główną. Przeprowadzamy kontrole jednej z wędek.

ZASADY WĘDKOWANIA

Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do telefonicznej rezerwacji terminu oraz stanowiska. Rezerwacja minimum na dwie doby w tym dwie noce.

3. Jeżeli dokonujesz rezerwacji na dwie osoby rezerwuj wyłącznie jedno stanowisko.

4. Wędkowanie na 2 lub 3 wędki metodą gruntową. Dozwolona metoda ZIG RIG.​

5. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia surowymi zbożami: łubin, kukurydza, pszenica itp. Możliwość stosowania zbóż gotowanych.

​6. Dozwolone jest korzystanie z łódki, pontonu oraz łódki zdalnie sterowanej. Podczas przebywania na wodzie obowiązkowo musimy mieć założoną kamizelkę ratunkową. Kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu oraz całkowity zakaz kąpieli w stawie.

​7. Osoby nadużywające alkoholu będą niezwłocznie usuwane z łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty.

8. Kategoryczny zakaz odwiedzin na łowisku.

A) Na terenie łowiska prosimy zachować ciszę i spokój.

B) Przed wyjazdem każdy zobowiązany jest do pozostawienia porządku i zabrania śmieci.

C) Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.

D) Zakaz kąpieli w stawie.

E) Każdy wędkarz może przebywać na łowisku z jedną osobą dorosłą i dziećmi.

9. Obowiązuje zasada lewej strony umieszczania zestawów. Przykładowo jeżeli wędkarz zajmuje 1 stanowisko umieszcza swoje zestawy na lewo od tabliczki z numerem 1 znajdującej się na drugim brzegu łowiska.

ZASADY UŻYTKOWANIA SAMOCHODU NA ŁOWISKU

10. Istnieje możliwości zaparkowania samochodu obok zajmowanego stanowiska. Wędkarz który chciałby pozostawić samochód przy stanowisku zamiast na parkingu jednocześnie wyraża zgodę na kontrolę samochodu.

​11. Zakaz wjazdu samochodem na stanowiska wysypane kamieniem pod namiot.

​12. Zakaz wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt z właścicielem godzinę przed wyjazdem (możliwa kontrola pojazdu).

​13. Jeżeli wędkarz opuszcza wcześniej łowisko niż ustalony koniec pobytu musi poinformować właściciela.

BEZPIECZEŃSTWO RYB

14. Wszystkie ryby zaraz po złowieniu i ewentualnym wykonaniu zdjęcia muszą zostać niezwłocznie wypuszczone do wody. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą.

15. W przypadku podejrzenia zabierania ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 300 zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży natychmiastowo zostanie usunięta z łowiska.

​16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

​17. Osoby, które zauważą rażące łamanie regulaminu, a w szczególności zabijanie lub kradzież ryb muszą taką informację zgłosić właścicielowi. Dodatkowo osoba zgłaszająca rażące naruszenie regulaminu otrzyma odpowiednią gratyfikację.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

18. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

​19. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.

​20. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

​21. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

​22. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

​23. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia łowiska w przypadku gdy poziom rzeki Dunajec osiągnie stan ostrzegawczy. Osoby, które dokonały wpłaty zadatku otrzymają zwrot kosztów na konto.

24. Wędkujący, który wynajmuje stanowisko bierze pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące mu podczas pobytu.

 

 

 

Cennik

Rezerwacja na minimum dwie doby w tym dwie noce – 50zł/doba za osobę.

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

  • Ustalenie wolnego terminu można dokonać wyłącznie telefonicznie w godzinach od 16 do 20 pod numerem 693 082 804. Wszystkie rezerwacje dokonywane z ponad 5-dniowym wyprzedzeniem muszą zostać potwierdzone zadatkiem. (Niezależnie od przybycia na łowisko doba liczona jest od godziny 12:00 do godziny 12:00 następnego dnia.)

Link do informacji o zadatku: https://www.dzikawoda.pl/cennik-1

Kalendarz rezerwacji: https://www.dzikawoda.pl/rezerwacje

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu