Łowisko Extra-Carp Niwka

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Extra-Carp Niwka jest to 14 hektarowe, pożwirowe łowisko, na którym zostało wyznaczonych 10 dwuosobowych, bardzo wygodnych stanowisk.

Na tej wodzie możemy liczyć na okazy karpi, które z pewnością ucieszą każdego karpiarza.

 

 

 

Regulamin łowiska

1. Wszystkie opłaty dokonujemy u właściciela łowiska lub osoby upoważnionej.
Marcin tel: 793-026-620
2. Opłata za wędkowanie to 50 zł za dobę (Każdy wędkarz ma prawo łowić max. na 3 wędki)
3. W przypadku opuszczenia łowiska przez osobę wędkującą podczas trwania opłaconej doby opłaty za wędkowanie pobierane są ponownie.
4. Przed wjazdem na łowisko i jego opuszczeniem należy powiadomić właściciela lub osobę upoważnioną.
5. Doba na łowisku trwa od godz 12.00 do 12.00 następnego dnia jednak istnieje możliwość
wcześniejszego przyjazdu na stanowisko lub późniejsze jego opuszczenie po uzgodnieniu z właścicielem, ale tylko w przypadku gdy na dane stanowisko nie ma kolejnej rezerwacji w tym terminie.
6. Łowisko czynne od 1 kwietnia do 31 październik, w miesiącu marcu i listopadzie zależności o warunków pogodowych.
7. Poza wyznaczonymi terminami obowiązuje całkowity zakaz wstępu na łowisko bez wiedzy właściciela.
8. W razie wypadków losowych i braku możliwości przyjazdu na łowisko zwroty zaliczki będą rozpatrywane indywidualnie.
9. Zaliczkę należy wpłacać z podaniem danych osoby rezerwującej, terminu przyjazdu oraz numeru zarezerwowanego stanowiska.
10. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty karpiowej o długości przynajmniej 120 cm, szerokości 80cm, grubości 10cm wypełnionej wewnątrz miękką-stabilną otuliną lub tzw. maty-kołyski, środka do dezynfekcji, podbieraka o rozstawie ramion 1 metr, żyłki minimum 0,35mm.
Na łowisku nie można stosować plecionki, jako linki głównej Dopuszczone wszystkie modele haków zadziorowych z wyłączeniem haków
typu Longshank tzw. Bananów maksymalny rozmiar haka to nr 6.
11. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia surowymi zbożami: kukurydza, orzech tygrysi, łubin, pszenica itp.
12. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.
13. Złowione ryby należy po delikatnym wypięciu jak najszybciej z powrotem wpuścić do akwenu, ryb tych nie wolno przetrzymywać w workach karpiowych ani też różnego rodzaju siatkach. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i
bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która jednak nie może trwać dłużej niż 5 minut.
14. Szczególnie mile będą widziani wędkarze zachowujący się kulturalnie, spokojnie oraz pozostawiający po sobie czystość i porządek. Wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania (śmieci należy zabrać ze sobą). Zaśmiecanie będzie karane karą grzywny
500 zł.
15. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
16. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z terenu obiektu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Dotyczy to także osób towarzyszących.
17. Osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb zostaną ukarane oraz zatrzymane do dyspozycji policji.
18. Właściciele lub osoby upoważnione mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku oraz ich pojazdy.
19. Każdy przywłaszczony kilogram ryby podlega karze 1000 zł. Nie tolerujemy tzw. “mięsiarzy ” – będą surowo karani.
20. Jeśli ktoś zostanie złapany na łowieniu wędkami za które nie została uiszczona opłata poniesie karę w wysokości 100 zł za każdą nieopłaconą wędkę.
21. Dopuszcza się możliwość wędkowania, rozbijania namiotów w obrębie stanowiska, jak również
zanęcania, sondowania, stawiania markerów (Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż przeznaczone do tego celu np. markery). Czynności te nie mogą utrudniać wędkowania wędkarzom przebywającym na innych stanowiskach.
22. Na łowisku obowiązuje zakaz spiningowania i łowienia “na żywca”. Osoby łamiące regulamin
zostaną wyproszone z łowiska.
23. Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”
24. Kategorycznie zabrania się:
– Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb .
– Przetrzymywania ryb w siatce , worku itp.
– Brania ryb pod skrzela.
– Całkowity zakaz palenia ognisk (dozwolony grill)
– Kąpieli w łowisku.
– Zanieczyszczania łowiska i zaśmiecania terenu łowiska.
– Nadużywania alkoholu, całkowity zakaz zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska.
– Niszczenia zieleni, łamania drzewek i niszczenia przyrody.
– Puszczania psów bez smyczy i kagańca, poza obrębem swojego stanowiska.
– Nakazuje się łowić na tzw. zestaw z bezpiecznym klipsem.
W razie udaremnienia kłusownictwa na zbiorniku obowiązuje:
Przestępstwo kłusownictwa w ustawie o rybactwie śródlądowym:
Art. 27a. 1. Kto:
1) poławia ryby nie będąc uprawnionym do rybactwa (art. 4),
2) dokonuje połowu ryb bez upoważnienia, o którym mowa w art. 5,
3) narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1–10 i ust. 2, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 pkt 2,
4) narusza zakazy określone w art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1 orzeka się:
1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości określonej przez sąd,
2) przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa.
3. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów
niestanowiących własności sprawcy.
Wejście lub wjazd na teren łowiska oznacza zgodę oraz akceptację regulaminu ŁowiskaExtra-Carp.

 

 

 

 

Cennik

50 zł / doba (Każdy wędkarz ma prawo łowić max. na 3 wędki)

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

  • Telefoniczna pod numerem telefonu +48 793 026 620

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu