Łowisko Brzeżonko

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Brzeżonko – jezioro w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud w sąsiedztwie jeziora Wycztok, leżące na terenie Pojezierza Kaszubskiego.

Łowisko ma równomierną linię brzegową z małą ilością roślinności nadwodnej. Obszar porośnięty roślinnością podwodną kończy się, gdy głębokość zbiornika przekracza około 1,5 metra. Zeskanowana powierzchnia jeziora wynosi 5,93 hektara, maksymalna głębokość zbiornika wynosi 4,57 metra, a średnia głębokość 2,60 metra.

W jeziorze dominują duże ryby, ławice drobnicy są niewielkie co może być dużą ulgą dla osób nastawionych na poszukiwanie okazów.

Gatunki ryb: Lin,szczupak,krąp,karp,amur,słonecznica,wzdręga,jazgarz,leszcz,karaś pospolity i srebrzysty, płoć, węgorz i okoń.

 

 

 

Regulamin łowiska

  1. Postanowienia Ogólne :

– Użytkownikiem rybackim, a także gospodarzem jeziora Brzeżonko jest Pomorski Klub Karpiowy, w dalszej części niniejszego regulaminu zwany PKK
–  wędkowanie na Łowisku Brzeżonko dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Po dokonaniu wcześniejszej telefonicznej rezerwacji stanowiska i uiszczeniu opłaty przelewem  bankowym/ pocztowym lub innym umożliwiającym wydrukowanie potwierdzenia zapłaty. Potwierdzenie zapłaty może być w telefonie. Wędkujący zobowiązany jest także do posiadanie  przy sobie zezwolenia rocznego na wędkowanie, które bezpłatnie wydaje Pomorski Klub Karpiowy drogą elektroniczną, a także rejestru zabranych z łowiska ryb.
– rezerwacja i opłacenie, a także pobranie zezwolenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego  regulaminu.
– na naszej stronie znajduje się wzór jak poprawnie wypełnić zlecenie opłaty na wędkowanie, w przypadku błędnego wypełnienia wędkujący może zostać wyrzucony z łowiska za brak aktualnej opłaty na wędkowanie.
– Zezwolenia wędkarskie są wydawane tylko posiadaczom karty wędkarskiej, zwolnieni z posiadania karty wędkarskiej są: młodzież do lat 16, oraz cudzoziemcy. Przy czym młodzież i dzieci mogą wędkować jedynie pod opieką osoby posiadającej kartę wędkarską.
– wędkujący w trakcie wędkowania obowiązkowo musi przy sobie posiadać Kartę Wędkarską.
– sezon na łowisku trwa od 1 kwietnia do końca grudnia, sezon Podlodowy tylko w okresie gdy występuje lód, sezon spinningowy, tylko w okresach/terminach wyznaczonych przez PKK.
– wędkujący, którzy zamierzają zabrać ryby z łowiska zobowiązani są na zakończenie wędkowania udokumentować  w rejestrze połowu, zgodnie z wytycznymi do jego wypełniania.
– Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić po sobie czyste stanowisko, a zebrane śmieci zabrać ze sobą.
– Każdy wędkarz jest zobowiązany do poddania się kontroli osobom wyznaczonym z PKK,  strażnikom SSR, PSR, Policji, Straży Leśnej.
– Wędkujący na wezwanie kontrolującego ma obowiązek okazania karty wędkarskiej,  zezwolenia, oraz opłaty na dany dzień. Ma obowiązek okazać siatkę do przetrzymywania ryb, zestawy końcowe i ewentualne bagaże które znajdują się na stanowisku. Ponadto kontrolujący ma prawo skontrolować czy wędkujący posiada wszystkie rzeczy wymagane niniejszym regulaminem.
– W przypadku odmowy kontroli, wędkujący zostanie poproszony o zakończenie wędkowania i opuszczenie stanowiska. Osobom takim w przyszłości nie będą wydawane zezwolenia.
– Do osób które zostaną przyłapane na wędkowaniu bez zezwolenia, stosownej opłaty na wędkowanie, karty wędkarskiej, będą posiadały niewymiarowe ryby, lub przetrzymywały ryby w okresach ochronnych będzie wzywana Policja, PSR lub inna służba mundurowa, która zostanie poproszona o nałożenie mandatu karnego, a także będą  kierowane wnioski do sądu o odebranie uprawnień do wędkowania/karty wędkarskiej/ i odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego w przypadku kradzieży ryb.
– Wykupujący zezwolenia wyrażają zgodę na karę 500 zł za każdy kg zabitego karpia i amura o wadze powyżej 2 kg.
– Każdy wędkarz bezwzględnie musi się stosować do poleceń osoby kontrolującej
– dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych
– na łowisku obowiązują cztery rodzaje opłat: dzienna, dobowa, spinningowa i podlodowa
– opłata dzienna pozwala na wędkowanie tylko jednego dnia i trwa w godzinach od 6 do 20
– opłata dobowa uprawnia do wędkowania na przestrzeni jednej doby. Doba na łowisku trwa od godziny 16 pierwszego dnia do godziny 16 dnia następnego. Opłatę dobową można wykupić na przestrzeni kilku następujących po sobie dni. Gdzie pierwsza doba zaczyna się o godzinie 16 pierwszego dnia i kończy o godzinie 16 ostatniego dnia wypisanego na opłacie
– opłata  spinningowa pozwala na wędkowanie jednego dnia od godziny 6 do godziny 20. Obowiązuje ona tylko w okresie kiedy PKK pozwala na wędkowanie tą metodą, głównie późną jesienią.
– opłata pod lodowa zezwala na wędkowanie jednego dnia od godziny 8 do godziny 16
– na łowisku wyznaczono stanowiska, które przypisane  są do wędkowania dziennego i dobowego. Spinningiści będą mogli się poruszać tylko po wyznaczonym brzegu, zaś wędkowanie podlodowe będzie odbywało się na całej tafli jeziora.
– cennik opłat jest w  odpowiedniej zakładce na stronie łowiska. Lista i opis stanowisk także znajduje się na naszej stronie.

  1. Zabrania się:

– zabrania się wędkowania ze środków pływających (dozwolone jest tylko nęcenie i wywożenie zestawów przy połowie karpi) (nie dotyczy gdy posiada się specjalne zezwolenie gospodarza wody)
– używania jako przynęty, żywych i martwych ryb
– wędkowania metodą spinningową i muchową poza wyznaczonymi przez użytkownika wody okresami (nie dotyczy gdy posiada się specjalne zezwolenie gospodarza wody
– palenia ognisk na stanowiskach (dozwolony tylko grill)
– siadania na miejscach innych niż te które się zarezerwowało, rozbijania namiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi
– zakłócania ciszy i spokoju na łowisku. Przeszkadzania innym wędkującym i odpoczywającym nad jeziorem.
– wycinania drzew na linii brzegowej
– niszczenia roślinności wodnej
– niszczenia infrastruktury i wyposażenia łowiska
– Zabrania się  w metodach gruntowych i spławikowych stosowania plecionki jako linki głównej, dozwolona jest tylko w metodzie spinningowej
– zabrania się zbrojenia zestawów w więcej niż jeden haczyk, poza przynętami sztucznymi które mogą posiadać dwa haczyki/kotwiczki
– zabrania się używania na łowisku podrywki
– zabrania się patroszenia ryb przeznaczonych do zabrania na łowisku.
– zabrania się nęcenia wszelkimi rodzajami ziaren, dopuszczamy jedynie konopie i kukurydzę w puszcze w ilości nie większej niż 1kg na dobę

  1. Wymiary, limity i okresy ochronne

– Szczupak: całkowity zakaz zabierania
– Okoń: wymiar widełkowy, minimum 18 cm, maksimum 35 cm. Limit 10 szt na dobę. Okres ochronny od 1 marca do 30 kwietnia.
– Węgorz, tymczasowy całkowity zakaz zabierania, złowione węgorze należy odhaczyć i bezzwłocznie wypuścić do wody, w przypadku gdyby węgorz głęboko połknął haczyk należy uciąć żyłkę jak najbliżej pyska ryby i tak wypuścić.
– Amur całkowity zakaz zabierania ryb
– Karp całkowity zakaz zabierania ryb
– Lin: wymiar widełkowy minimum 25 cm maksimum 50 cm, limit 2 sztuki na dobę
–  Karaś pospolity (złoty) wymiar ochronny do 20 cm
– Płoć bez ograniczeń
– Leszcz/krąp bez ograniczeń
– Karaś srebrzysty bez ograniczeń
– ZŁOWIONE NIEWYMIAROWE RYBY ORAZ GATUNKI POLEGAJĄCE OCHRONIE, LUB OKRESOWI OCHRONNEMU MUSZĄ BYĆ NATYCHMIAST OSTROŻNIE WYPUSZCZONE DO WODY

  1. Wędkowanie metodami gruntową i spławikową

– dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki jednocześnie
– wędkujący zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak, wypychacz do haczyków
– przechowywanie ryb które wędkujący zamierza zabrać, możliwe jest tylko w siatkach zapewniających bezpieczne przetrzymywanie
– wędkujący tymi metodami łowią tylko z rzutu, bez możliwości wywożenia. Wędkowanie odbywa się na wprost stanowiska, ewentualne odstępstwo możliwe tylko w wypadku, gdy nie utrudnia się w wędkowaniu innym wędkarzom.
– ogranicza się używania zanęty w ilości większej niż 1 kg na dobę

  1. Połów Karpi i Amurów (Karpiarze)

– przy połowie karpi i amurów można wędkować jednocześnie tylko na dwie wędki
–  Wędkarze nastawiający się na połów karpi i amurów poniżej zwani są karpiarzami i zobowiązują się do    przestrzegania poniższych zapisów, precyzujących tą metodę połowu
– karpiarz powinien posiadać duży podbierak o rozstawie ramion minimum 80 cm
– karpiarz powinien posiadać dużą matę o wymiarach minimum 80 na 120 cm, ewentualnie kołyski lub wanienki
– karpiarze zobowiązani są posiadać przy sobie odkażacz do ran i każdej złowionej rybie zdezynfekować miejsce wbicia haka i ewentualnie inne rany jeżeli takowe posiada
– karpie i amury przechowywać można tylko w workach ze sztywnymi pałąkami, nie dłużej niż do pół godziny od złowienia i tylko w sytuacji tego wymagającej
– zabrania się dłuższe przechowywanie złowionych karpi i amurów w workach
– ogranicza się używania zanęty w ilości większej niż 1 kg na dobę na zestaw
– karpiarz zobowiązuje się dbać o złowione karpie i amury w trakcie przetrzymywania i robienia zdjęć. Zapewnić im optymalne warunki i w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody.
– karpiarze mogą nęcić i wywozić zestawy za pomocą modeli do tego przeznaczonych i pontonów
– Na pontonie powinna znajdować się kamizelka
– Na łowisku dopuszcza się stosowanie markerów wyłącznie tyczkowych
– zezwala się na wypłynięcie pontonem do ryb w zaczepach

  1. Wędkowanie metodą spinningową i muchową

– wędkujący metodą spinningową i muchową mogą wędkować tylko na jedną wędkę
– przy w/w metodach dopuszcza się tylko przynęty sztuczne
– dozwolone jest tylko brodzenie na wyznaczonym przez PKK odcinku brzegu
– spinningista zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak, i szczypce do odhaczania ryb
– spinningowanie dozwolone jest tylko w okresie wyznaczonym przez PKK, przeważnie późną jesienią

  1. Wędkowanie z pod lodu

– najważniejszą sprawą na lodzie jest bezpieczeństwo, wędkarz przed wejściem na lód zobowiązany jest sprawdzić grubość i stabilność tafli lodu. Każdy wchodzący na lód robi to na własną odpowiedzialność
– wędkujący z pod lodu mogą używać tylko jednej wędki, dozwolone jest łowienie na spławik, blaszkę czy mormyszkę
– ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić i przetrzymywać w wiaderku, zabrania się wyrzucania ryb na lód
– Otwory w lodzie należy wykonywać przeznaczonym do tego świdrem, zabrania się wykonywania otworów siekierami innymi narzędziami do tego nie przeznaczonymi

  1. postanowienia końcowe

PKK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
-Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z PKK. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja pozostaje w gestii gospodarza to jest PKK. W wielu kwestiach nadrzędna zawsze jest ustawa o rybactwie śródlądowym.
– Za złapanie na kradzieży karpi i amurów o wadze powyżej 2 kg grozi kara 500 zł za każdy kg ryby w przypadku innych ryb 100 zł za każdy kg ryby i postępowanie karne
– w przypadku udowodnienia takiej kradzieży oprócz kar finansowych, osoba taka otrzymuje zakaz wstępu na łowisko
– W przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu, a w szczególności: zaśmiecania i dewastowania otoczenia, głośnego niekulturalnego zachowania, oraz przeszkadzania innym osobom wędkującym i odpoczywającym nad zbiornikiem, PKK zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wyproszenia łowiącego z zajmowanego stanowiska.
– Informujemy że łowisko jest monitorowane, na łowisku znajdują się wideo rejestratory i fotopułapki.
A okresowo łowisko monitorowane będzie za pomocą drona.

 

 

 

Cennik

Wydawane są tylko licencje roczne (na sezon 2021 cała pula wyprzedana)

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

  • Kontakt w sprawie licencji mail: pomorskiklubkarpiowy@gmail.com
  • Więcej informacji o łowisku pod numerem telefonu +48 883 486 180

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu