Łowisko Borowy Staw

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Dostęp do prądu na stanowisku, Domki letniskowe, Możliwość rozbicia namiotu, Punkt ładowania baterii, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Łowisko Borowy Staw to zbiornik pokopalniany położony w malowniczej okolicy, utworzony na początku lat 80-tych. Znajduje się we wschodniej części wielkopolski, w powiecie tureckim, w gminie Władysławów, w miejscowości Piorunów.

Powierzchnia łowiska to 12 ha, ale lustro wody zajmuje powierzchnię około 8 ha. Wodę przecina mniej więcej w połowie grobla – cypel, który nie rozdziela łowiska na dwa osobne akweny, a stanowi dodatkową atrakcję. Grobla ta jest zamkniętą częścią łowiska i będzie wydzielona z użytkowania. Wędkarze najczęściej będą wywozić swoje zestawy właśnie w okolice grobli, dlatego wprowadziliśmy zakaz wejścia, aby nie płoszyć ryb w łowisku. Głębokość Borowego Stawu poznamy w trakcie zasiadek wędkarskich. Według szacunkowych pomiarów głębokość wynosi od 1 do 5 metrów. Chcemy zachować klimat dzikości łowiska i pozwolić wędkarzom na odkrywanie tajemnic naszego Stawu. Dno jest raczej muliste, z osadem, ale linia brzegowa dość ciekawie porośnięta trzcinami i trawami. Drzewostan to głównie olcha, brzoza, sosna i wierzba, ale z uwagi na przebywające w łowisku bobry drzew starych ubywa.

Na Łowisku Borowy Staw jest w tym momencie 12 stanowisk karpiowych, na których zmieszczą się dwa namioty wędkarskie, parasol ze stolikiem i krzesełkami oraz niezbędny sprzęt do wędkowania.

 

 

 

Regulamin łowiska

Łowienie na łowisku BOROWY STAW możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Podpis regulaminu czy też dokonanie rezerwacji online, po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu jest jednoznaczne z informacją o jego zapoznaniu się i przestrzeganiem oraz liczeniu się z odpowiedzialnością karną.

 

Postanowienia ogólne

1. Gospodarzem Łowiska jest Radosław Borowiak Gospodarstwo Rolne, a właścicielem Radosław i Katarzyna Borowiak.
2. Łowisko czynne jest przez całą dobę, także w weekendy, święta oraz inne dni wolne. Wydawanie wcześniej opłaconego zezwolenia, wjazd na stanowisko, przejęcie stanowiska, i inne formalności w godzinach pracy tj. 8:00-18:00, tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Gospodarza Łowiska tel. 609 505 691 lub wskazanego Opiekuna Łowiska.
3. Wyjazd z łowiska po godzinie zamknięcia bramy tylko w wypadkach losowych niecierpiących zwłoki po poinformowaniu Gospodarza Łowiska (tel. 609 505 691).
4. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania, zabijania złowionych ryb w myśl zasady “ZŁÓW I WYPUŚĆ” pod rygorem karalności.

Łowisko, zezwolenie, rezerwacja, kaucja, instrukcja

1. Regulamin łowiska znajduje się na stronie www.borowystaw.pl/regulamin, u opiekuna łowiska oraz na każdym stanowisku. Cennik opłat za korzystanie z łowiska znajduje się na stronie internetowej: www.borowystaw.pl/cennik oraz jako załącznik do regulaminu.
2. Wykupienie zezwolenia na korzystanie z łowiska za pośrednictwem rezerwacji online na stronie www.borowystaw.pl uprawnia do wędkowania na 1 stanowisku na 3 wędziska na osobę.
3. Doba trwa od godziny 11.00 do godziny 10.50 dnia następnego. W przypadku gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innych wędkarzy możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie wędkowania w godzinach ustalonych z gospodarzem łowiska lub opiekunem łowiska.
4. Na stanowisku mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie i osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem, po zgłoszeniu u gospodarza łowiska i opiekuna łowiska.
5. Wędkujący ma prawo do przebywania na wskazanym w zezwoleniu stanowisku z osobami towarzyszącymi, zgłoszonym psem i jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo.
6. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Dane osób towarzyszących podajemy w rezerwacji.
7. Na stanowisku mogą przebywać dwie osoby wędkujące maksymalnie 6 wędzisk po opłaceniu rezerwacji (dwie osoby łowiące na stanowisku + osoby towarzyszące według rezerwacji).
8. Zezwolenie należy posiadać przy sobie i okazywać je na polecenie osób kontrolujących. Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem tożsamości.
9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
10. Zezwolenie jest ważne po potwierdzeniu obecności u gospodarza łowiska lub opiekuna łowiska i wskazaniu zarezerwowanego stanowiska, sprawdzeniu stanu czystości zarezerwowanego stanowiska, ewentualne uwagi zgłaszane na piśmie (SMS) w czasie przejęcia stanowiska.
11. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz opłat za korzystanie z łowiska.
12. Osoba odpowiadająca za stanowisko ponosi również odpowiedzialność za osoby przebywające na danym stanowisku, za bezpieczeństwo oraz za poinformowanie ich o panujących na łowisku regulaminie, opłatach, karach za niestosowanie się do regulaminu.
13. Rezerwacja potwierdzona płatnością – zadatkiem na wędkowanie na Łowisku Borowy Staw, jest jednoznaczna ze znajomością i akceptacją regulaminu ustalonego przez właściciela łowiska.
14. Rezerwacji dokonujemy za pomocą systemu i formularza na stronie internetowej www.borowystaw.pl. W przypadku awarii systemu rezerwacji – przyjmowane są rezerwacje telefonicznie lub poprzez e-mail. Należy wysłać SMS wpisując dane terminy i stanowiska.
15. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez gospodarza łowiska poprzez e-mail zwrotny lub kontakt telefoniczny w przypadku niejasności.
16. Po przybyciu na łowisko jest pobierana KAUCJA ZWROTNA w wysokości 50,00 zł na pokrycie ewentualnych szkód – dotyczy osób, które wypożyczają matę, podbierak, łódkę.
17. Kaucja jest każdorazowo zwracana po zgodnym z regulaminem zakończeniu pobytu na łowisku Borowy Staw przez gospodarza łowiska.
18. Znajomość oraz akceptację regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na otrzymanym zezwoleniu przed wejściem na stanowisko wędkarskie.
19. Osoby towarzyszące pełnoletnie akceptują regulamin poprzez złożenie podpisu przy wejściu na łowisko, po zapoznaniu się z regulaminem.
20. Opłaty za rezerwację stanowisk nie są oddawane w przypadku niekorzystania ze stanowiska lub niedotarcia na łowisko. Proszę o świadome dokonywanie wyborów terminu wędkowania.
21. Osoba, która dokona wpłaty, a nie może przyjechać w zarezerwowanym terminie może podać osobę, która wykorzysta rezerwację, po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzem łowiska lub opiekunem łowiska.

Wędkowanie grunt, spławik, łódka

1. Zezwala się na wędkowanie wyłącznie metodą spławikową i gruntową.
2. Zabrania się nęcenia zanętami na bazie chleba oraz surowym ziarnem. Prosimy również o zachowanie umiaru w ilości stosowanej zanęty.
3. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania:
– podbieraka o rozstawie ramion ~ 1 metra. Do lądowania ryb należy używać podbieraka
– maty z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka)
– środka do dezynfekcji ran
– worek karpiowy – zakaz przetrzymywania jakichkolwiek ryb (patrz §3 punkt 4 i 5)
– kamizelka ratunkowa dla osób korzystających ze środków pływających
– żyłki o średnicy nie mniejszej niż 0.30 mm – nie dotyczy wędkowania spławikowego i spinningu (zakaz używania plecionki jako linki głównej)
4. Obowiązuje zakaz zabierania ryb i przetrzymywania w workach karpiowych. Muszą być one natychmiast po ewentualnym sfotografowaniu wypuszczone z powrotem do wody.
5. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie połowu należy powiadomić gospodarza łowiska lub opiekuna łowiska i przetrzymać ją w worku do czasu jego przybycia.
6. W przypadku złowienia suma należy powiadomić opiekuna łowiska i przetrzymać go w specjalnym pojemniku dostępnym na łowisku lub worku czy też na specjalnej lince do czasu jego przybycia.
7. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających typu ponton, łódka. Łódkę można wypożyczyć z łowiska. Korzystanie ze środka pływającego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika w obrębie wykupionego stanowiska obowiązkowo w kamizelce ratunkowej. Zabrania się pływania podczas niesprzyjających warunków pogodowych (wiatr, burza, mgła).
8. Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga ponadto oświetlenia – latarki oświetlającej środek pływający.
9. W chwili wypłynięcia (w czasie holu) w środku pływającym musi znajdować się kamizelka założona prawidłowo na wędkarza, podbierak oraz mata wędkarska.
10. Pływanie łodzią w woderach lub spodniobutach jest całkowicie zabronione.
11. Zabronione jest przepływanie łódką i schodzenie na teren wyłączony z wędkowania – cypel-grobla.
12. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych.
13. W przypadku ujawnienia kradzieży ryb, wędkujący zapłaci karę w wysokości 500 zł/kg. Zapłata tej kwoty nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryby nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.
14. Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu do dwóch markerów, które musi usunąć po zakończenia wędkowania.
15. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb oraz regularne polewanie wodą. Prosimy nie przetrzymywać ryb dłużej niż kilka minut po wyholowaniu na macie.

Spinning

1. Spinningować można tylko i wyłącznie z brzegu.
– warunkiem są wolne sąsiednie dwa stanowiska np. spinning ze stanowiska “nr 2” tylko przy wolnych stanowiskach “nr 1” i “nr 3” (spining ze stanowiska “nr 1” – warunek wolne stanowisko “nr 2” i “nr 3” / spinning ze stanowiska “nr 12” wolne stanowisko “nr 11” i “nr 10”.
2. Każdy spinningujacy zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej wielkości podbieraka, wskazane jest posiadanie maty do odhaczania ryb.
3. Spinningowanie powinno odbywać się w sposób i w miejscach nieprzeszkadzający wędkarzom “stacjonarnym”.
4. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb.

Zabronione zachowania, obowiązki, nakazy, zakazy, kary

1. Zabronione jest parkowanie poza miejscem do tego wyzanaczonym.
2. Załatwianie potrzeb fizjologicznych korzystających z Łowiska odbywa się tylko w toaletach WC rozmieszczonych na łowisku oraz w pomieszczeniach z prysznicem, łazienką przy parkingu.
3. Po zajęciu stanowiska w obecności opiekuna łowiska wędkarz sprawdza stanowisko pod względem porządku, czystości (np. kosz na śmieci opróżniony, niedopałki po papierosach) i bezpieczeństwa.
4. W myśl zasady żądasz czystości zachowaj ją sam. Ewentualne uwagi muszą być zgłoszone u Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska w formie pisemnej (SMS).
5. Przyjazd z psem lub innym zwierzęciem należy zgłaszać podczas rezerwacji (nie ma dodatkowych opłat) właściciel odpowiada za zwierzę, które jest w kagańcu i na smyczy (jeżeli jest zwierzę niebezpieczne lub inni wędkujący zgłaszają zastrzeżenia – niestety właściciel jest proszony o usunięcie pupila).
6. Zakaz wnoszenia na łowisko środków pirotechnicznych, środków chemicznych, farb, lakierów, olejów, kwasów itp.
7. Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk – poza miejscami wyznaczonymi na stanowiskach, drewno należy przywieźć ze sobą lub drewno na ognisko dostępne u opiekuna łowiska po dokonaniu dodatkowej opłaty.
8. Obowiązuje zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin, robienie podpórek z gałęzi oraz naruszania linii brzegowej.
9. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w łowisku.
10. Zakaz zaśmiecania terenu, linii brzegowej stanowiska, pety z papierosów proszę wrzucać do odpowiednich pojemników na stanowiskach – stanowisko przed odjazdem i zdaniem karty jest sprawdzane przez opiekuna łowiska lub gospodarza łowiska.
11. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów, pozostałości po grilach, gorących węgli itp.
12. Odchody zostawione po zwierzętach, psach czy innych pupilach muszą zostać usunięte przez właściciela zwierzęcia – osoby rezerwującej i wykupującej stanowisko.
13. Zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających, narkotyków. Osoby nietrzeźwe będą wypraszane z łowiska i stanowiska i zgłaszane odpowiednim organom porządkowym – ochrona lub policja.
14. Zabrania się głośnego zachowywania, zbyt głośnego słuchania muzyki uciążliwej dla pozostałych wędkarzy. Łowisko to miejsce ciszy i spokoju.
15. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania na sąsiednich stanowiskach.
16. W przypadku widocznego i rażącego uszkodzenia ryby należy zgłosić zaistniałą sytuację gospodarzowi łowiska.
17. Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich, przekopywania itp. Ewentualne sugestie co do lokalizacji proszę przekazać gospodarzowi łowiska.

Przepisy porządkowe, bezpieczeństwo, obowiązki

1. Dokonując rezerwacji, wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. W przypadku odkrycia nieprawidłowości, w tym kradzieży ryb, zostanie poinformowana Policja. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia Łowiska. Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Właściciela, Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska, Policja, Ochrona.
2. Łowisko jest monitorowane. Ze względów bezpieczeństwa łowisko jest zamykane. Auta zostają na parkingu. Godziny otwarcia bramy będą podane na parkingu. Każdy wjazd i wyjazd z łowiska musi być zgłoszony oraz przed opuszczeniem terenu łowiska należy udostępnić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika) opiekunowi łowiska, właścicielowi łowiska.
3. Osoby odwiedzające w godzinach 10:00-18:00 wędkarzy nie mają prawa wjazdu samochodem na teren łowiska. Można skorzystać z parkingu przed bramą łowiska.
4. Osoby odwiedzające muszą być zgłoszone u opiekuna łowiska. Osoby odwiedzające nie mogą przyprowadzać psów. Wędkarz odpowiada za osoby towarzyszące. Ze względu na zachowanie spokoju ciszy i bezpieczeństwa (przechodzenie przez stanowiska innych wędkarzy) – prosimy o ograniczenie takich odwiedzin.
5. Zainteresowane osoby, kluby, chcące sprawdzić stan łowiska przed rezerwacją proszone są o kontakt telefoniczny do Gospodarza Łowiska.
6. Do transportu sprzętu przygotowane są specjalne wózki, które po dotarciu na stanowisko wędkarz musi odstawić do opiekuna łowiska.
7. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia na wędkowanie w przyszłości.
8. Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 198, poz. 1571 ze zm.) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada zezwolenia właściciela łowiska, bądź nie stosuje się do warunków, podlega karze grzywny.
9. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zablokowany zwrot kaucji w poczet strat. Osoby takie usuną zniszczenia we własnym zakresie przed opuszczeniem łowiska. Parking zostanie zamknięty do czasu usunięcia zniszczenia.
10. Ostatni użytkownik łodzi będącej własnością Łowiska zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania odprowadzić ją do przystani czystą i zgłosić to Gospodarzowi Łowiska i Opiekunowi Łowiska. Wszelkie nieprawidłowości w stanie technicznym łódki muszą być natychmiast zgłaszane Opiekunowi Łowiska przed rozpoczęciem użytkowania.
11. Stanowisko należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez Gospodarza Łowiska i Opiekuna Łowiska. Zezwolenie wędkarskie należy zdać u Opiekuna Łowiska po zakończeniu wędkowania.
12. Właściciel Łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. W takim przypadku zwracane są jedynie ewentualne opłaty zaliczkowe i rezerwacyjne. Za utrudnienia – przepraszamy.
13. Właściciel, Gospodarz Łowiska, Opiekun łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na Łowisku.
14. Wędkujący na Łowisku Borowy Staw zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych łowiska. Zdjęcia z rybami lub informacji o wykluczeniu z powodu ciężkiego zlekceważenia postanowień regulaminu np. kradzież ryb.
15. Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
16. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Właścicielowi Łowiska i Gospodarzowi Łowiska.
17. Na całym akwenie obowiązuje zakaz kąpieli i pływania sprzętem wodnym poza osobami do tego uprawnionymi i w obrębie zarezerwowanych stanowisk.
18. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony z powodu organizacji zawodów  za wcześniejszym powiadomieniem na stronie internetowej.
19. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony bez podania przyczyny.
20. Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów, kaucji i nałożenie dożywotniego zakazu wykupienia zezwolenia.
21. Właściciel nie odpowiada za wypadki losowe oraz mienie skradzione na terenie łowiska.
22. Wykupione zezwolenie rezerwacji nie podlega zwrotowi.

 

Załącznik do Regulaminu – cennik

1. Kradzież ryb – 500,00 pln/kg
2. Zniszczenie podbieraka – 250,00 pln
3. Zniszczenie maty – 300,00 pln
4. Uszkodzenie łódki – 400,00 pln
5. Pozostawienie śmieci – bałaganu – 100,00 pln

 

 

 

Cennik

Pon-czw – 70zł/doba

Pt-niedz-święta – 80zł/doba

Na jednym stanowisku maksymalnie 2 zestawy po 3 wędki. Jedna osoba może łowić na 3 wędziska.
Każdy wędkarz obowiązkowo duża mata karpiowa (zalecana kołyska) oraz podbierak o rozstawie ramion minimum 100 cm.
Obowiązkowe środki odkażające.  (możliwość wypożyczenia na miejscu)

Dzieci do lat 12 – bez opłaty, po zgłoszeniu u opiekuna łowiska – połów ryb jedną wędką metodą spławikową z brzegu.
Osoba towarzysząca bez prawa wędkowania – 10 zł / doba (przy pobycie dłuższym niż 3 doby bezpłatnie)
Wynajęcie łowiska na zawody – 1200 zł / doba

Wypożyczenie maty lub podbieraka – 10 zł / doba (kaucja zwrotna 50 zł)
Wypożyczenie łódki – 20 zł / doba

 

 

 

Rekordy

Rekord łowiska – 26kg

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu