Łowisko 333 Popowo

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Dostęp do prądu na stanowisku, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Punkt ładowania baterii, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Ogrodzona działka na skraju lasu o powierzchni 7,5 ha, lustro wody ok 5 ha, malownicze widoki, duże okazy karpia oraz amury… istny karpiowy raj.

Zbiornik powstał 7 lat temu. Królują w nim karpie, ale  też piękne amury. Tylko w 2020 zostało wpuszczonych  ok 50 okazów karpia w przedziale 10-20 kg. Aktualny rekord łowiska ma na imię Zuzia i ważył 24 kg… ale jest już szansa aby go poprawić!

Dodatkowo na każdym stanowisku znajduje się, wliczona w cenę: łódka, kołyska, mata pływająca, worek pływający, podbierak, waga, stojak do wagi, palenisko itp.

 

 

 

Regulamin łowiska

 1. Prywatne Łowisko Karpiowe 333 udostępnione jest dla doświadczonych wędkarzy poławiających karpie i amury, którzy posiadają profesjonalny sprzęt karpiowy. Osoby niedoświadczone lub chcące podnieść swoje umiejętności mogą wynająć opiekuna.
 2. Kontakt:
  – 796 333 062
  – lowisko333popowo@gmail.com
 1. Zbiornik podlega zasadzie “NO KILL” .
  – Obowiązuje absolutny zakaz zabijania, męczenia oraz zabierania ryb.
  – Złowione ryby po odhaczeniu, zdezynfekowaniu i sesji zdjęciowej należy jak najszybciej wypuścić z powrotem do wody. Ryba poza wodą musi być co chwilę oblewana wodą i może znajdować się tylko i wyłącznie na macie lub w rękach nad matą ( i podbieraku podczas wyciąganie jej z wody). Położenie ryby na piasku/deskach i innych miejscach, które nie są matą karpiową  podlega karze 1000 zł.
  – Przy dezynfekcji należy zwrócić szczególną uwagę, aby środek dezynfekujący nie trafił na skrzela ryby.
  – Kradzież i kłusownictwo oraz niszczenie infrastruktury łowiska każdorazowo zgłaszane będą na policję. Kara za próbę kradzieży ryby, kradzież ryby lub celowe jej uszkodzenie wynosi 1000 zł / kg ryby.
 1. Połów i pobyt na łowisku możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska i opłaceniu pobytu u opiekuna łowiska.
  – Aby dokonać rezerwacji należy ustalić termin, nr stanowiska, podać liczbę osób wędkujących i towarzyszących ( 796 333 062 lub lowisko333popowo@gmail.com ) oraz dokonać wpłaty zadatku (50% wartości rezerwacji, numer konta i tytuł zostanie przesłany po dokonaniu wstępnej rezerwacji).
  – Na stanowisku mogą znajdować się max 4 zestawy karpiowe.
  – Wszystkie osoby muszą być zgłoszone w czasie rezerwacji. Istnieje możliwość ewentualnego dokupienia dodatkowego wstępu dla osoby towarzyszącej lub dodatkowej osoby łowiącej, przez wcześniejsze zgłoszenie i uiszczenie opłaty.
  – dzieci ( do 18 roku życia) muszą znajdować się pod stałą opieką osoby dorosłej
  – Wszelkie odwiedziny osób wędkujących muszą być zgłoszone obsłudze łowiska i powinny odbywać się w godzinach 8-20. ( Odwiedziny trwają do ok 1h, później płacimy jak za dodatkową osobę towarzyszącą)
  – Osoba wynajmująca stanowisko ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, jak i również za osoby przebywające na danym stanowisku oraz za poinformowanie ich o panującym na łowisku regulaminie.
  – Zezwolenie dobowe upoważnia do przebywania na stanowisku od godziny 13.00 do godziny 12.00 kolejnego dnia.
  – Zezwolenie uprawnia każdą osobę łowiącą do połowu na dwie wędki karpiowe metodą włosową. Rzutowo lub wywózka – wedle uznania.
  – Wędkować należy w obrębie swojego stanowiska zgodnie z podziałem stanowisk przedstawionym na mapce, oraz w wyznaczonym przez boje sektorze lub znaczniki na przeciwległym brzegu.
  – Przy wędkowaniu należy dołożyć wszelkich starań, aby nie utrudniać wędkowania innym gościom łowiska.
  – Łowisko czynne jest cały rok, przez całą dobę, także w weekendy, oraz inne dni wolne. Brama wjazdowa na drogę dojazdową do stanowisk jest zamykana, a każdy wyjazd musi zostać zgłoszony opiekunowi łowiska. Każdy wyjazd i wjazd między 23:00-7:00 płatny dodatkowo 50 zł.
 2. Przy każdym stanowisku znajduje się jedno miejsce parkingowe, na wysokości zejścia. Auto może być tam zaparkowane pod warunkiem, że nie będzie opuszczać terenu łowiska przez cały czas pobytu ( w przeciwnym razie musi zostać na parkingu głównym).
  – Dodatkowe samochody mogą parkować na wyznaczonym do tego parkingu głównym.
  – Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia zawartości każdego samochodu w trakcie pobytu i przed wyjazdem.  PRZED OPUSZCZENIEM ŁOWISKA WĘDKUJĄCY MA OBOWIĄZEK WCZEŚNIEJ POINFORMOWAĆ O TYM WŁAŚCICIELA WODY.
 3. Ze względu na nieregularną głębokość zbiornika (była żwirownia), strome skarpy, nierówny teren oraz schody należy zachować szczególną ostrożność poruszając się na terenie całego łowiska.
 4. Dopuszczone jest:
  – nęcenie pelletem, kulami proteinowymi, stick mix’ami, oraz gotowaną kukurydzą.
  – używanie środków pływających (pontony, łódki), również korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do nęcenia i wywożenia zestawów na własną odpowiedzialność. Podczas korzystania z sprzętu pływającego obowiązuje kapok oraz zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających. Prosimy pamiętać, że zejście na stanowisko jest strome.
  – zakaz wypływania poza obręb swojego łowiska bez zgody właściciela łowiska i osób wynajmujących inne stanowiska.
  – stawianie markerów na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska.
  – sondowanie dna przed ustawieniem markerów w wybranych miejscach (w obrębie swojego sektora).
 5. Wymagane jest posiadanie:
  – odpowiedniego sprzętu karpiowego do połowu, ZAKAZ wędkowania na sprzęt przeznaczony do łapania na tzw. Feeder, Method Feeder.
  – zestawy karpiowe z bezpiecznym klipsem, lub centryczne przelotowe,
  – podbieraka o rozstawie ramion min. 100 cm,
  – maty typu „kołyska” bądź „wanna”,
  – środka do dezynfekcji (możliwość zakupu na miejscu),
  – żyłki głównej o minimalnej średnicy 0,30 mm.
  – haki z mikrozadziorem, lub bezzadziorowe, rozmiar haka 6-2
  – przypon strzałowy z żyłki grubszej niż 0,40. ZAKAZ UŻYWANIA PLECIONEK JAKO STRZAŁÓWEK
  – Osoby obsługujące łowisko mają prawo do kontroli sprzętu łowiącego w przypadku zastrzeżeń.
 6. W przypadku podejrzenia o kradzież ryb wędkujący zobowiązuje się poddać kontroli rzeczy osobistych i samochodów przez obsługę łowiska.
 7. Na łowisku zabrania się:
  – korzystania z wędzisk przystosowanych do połowu na method feeder, feeder, żywcowych, spinningowych, spławikowych,
  – pozostawianie wędzisk bez opieki
  – fotografowania ryb na stojąco,
  – Trzymana ryby poza matą karpiową
  – zakaz puszczania zwierząt bez opieki osoby dorosłej ( wynajmujący bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Zwierze nie może być agresywne, a opiekun jest zobowiązany do sprzątania po nim).
  – kąpieli w łowisku,
  – w ciepłe dni używania worków i siatek do przetrzymywania ryby
  – nadużywania alkoholu,
  – kategoryczny zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
  – zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska, (radio, muzyka w rozsądnej głośności, tak aby niknąc nadmiernego hałasu dla pozostałych użytkowników),
  – palenia ognisk ( możliwość rozpalenia grila tylko w wyznaczonym miejscu, pod stałym nadzorem osoby wynajmującej, która bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z rozpaleniem ognia).
  – zaśmiecania terenu łowiska (szanujmy przyrodę, od tego są śmietniki – Worki ze śmieciami zwozimy w wyznaczone miejsce), zostawiajmy po sobie porządek, tak aby kolejny wędkarz czuł się komfortowo).
  – ingerencji w linię brzegową, niszczenia zieleni, oraz wyposażenia łowiska,
  – stosowania plecionki jako linki głównej, oraz przyponu strzałowego (zachęcamy do używania specjalistycznych żyłek strzałowych),
  – wędkowania metodą inną niż włosową (spinning, method feeder, feeder, spławik, łowienie “na żywca”),
  – niszczenia mienia łowiska, stanowisk i wszystkiego co tylko się na nim znajduje
  – kategoryczny zakaz wypływania pontonem pod wpływem alkoholu, oraz bez kamizelki. Zakaz prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu i sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających ( m.in. samochód, motocykl, ponton)
  – nęcenia surowym ziarnem kukurydzy, orzechem tygrysim oraz zanętami na bazie chleba,
  – łowienia poza obrębem swojego stanowiska (nie przeszkadzajmy sobie nawzajem),
  – zabierania jakichkolwiek ryb,
  – karmienia łabędzi i kaczek
  – pozostawianie pontonu, lub worków karpiowych z rybą bez wpięcia w wyznaczone mocowania. W przypadku złowienia Suma należy niezwłocznie zgłosić to opiekunowi łowiska i nie wypuszczać ryby do wody.
 8. W razie wykrycia używania niewłaściwego sprzętu może zostać wydany zakaz łowienia na daną wędkę lub ogólnie, w takim przypadku właściciel nie musi dokonać zwrotu pieniędzy.
 9. Właściciel łowiska nie odpowiada za wypadki oraz za wypadki losowe osób przebywających na łowisku, a także za ich rzeczy pozostawione lub zniszczone na łowisku. Wszystkie osoby przebywające na terenie łowiska robią to na własną odpowiedzialność.
 10. W przypadku zdarzeń losowych, awarii infrastruktury lub konieczności leczenia ryb itp. właściciel może czasowo zamknąć łowisko i anulować rezerwacje, ale jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty za wynajęcie łowiska, a wynajmującemu w takim przypadku nie przysługą żadne inne rekompensaty lub odszkodowania.
  Łowisko może zostać zamknięte na czas zawodów wędkarskich, zarybienia, leczenia ryb lub z innych powodów. Za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata.
 11. Wędkarze i osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu podczas pobytu na łowisku.
 12. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
 13. Dokonanie rezerwacji stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynajmującego oraz osób mu towarzyszących, w celu dokonania rezerwacji i obsługi klienta.
 14. Wędkujący wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w filmach oraz zdjęciach publikowanych na stronie łowiska, oraz na portalach społecznościowych i innych kanałach promocyjnych. Mile widziane jest przesłanie swoich zdjęć na adres: lowisko333popowo@gmail.com
 15. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
 16. Dokonanie rezerwacji lub wejście na teren łowiska jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu łowiska.
 17. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z łowiska, bez zwrotów poniesionych kosztów i możliwości ponownego wykupienia zezwolenia dożywotnio. Wszystkie wykroczenia i próby ich dokonania podlegają karze 500 zł , a kradzież, próba kradzieży, uszkodzenie ryby, położenie jej w nieodpowiednim miejscu 1000 zł od każdego kg tej ryby. Wpłaty muszą zostać wpłacone na konto łowiska do 14 dni od zdarzenia.

 

 

 

Cennik

 

 

 

Rekordy

 • Karp o wadze 24kg

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo:

  796 333 062

  lowisko333popowo@gmail.com

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu