Kuter Port Nieznanowice

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Zaplecze gastronomiczne, Domki letniskowe, Przyczepy kempingowe, Możliwość zakupu artykułów wędkarskich, Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, Możliwość rozbicia namiotu, Restauracja z dowozem na stanowiska

Opis łowiska:

Łowisko Kuter Port to 2 różne zbiorniki o łącznej powierzchni 19 ha. Położone w województwie małopolskim niedaleko Krakowa.

 • Łowisko ogólnodostępne to miejsce gdzie maksymalnie 40 wędkarzy może łowić w godzinach od 5:00 do 21:00.
 • Łowisko Strefowe to propozycja dla tych którzy na własnej, wydzielonej parceli (13 stanowisk) chcą spędzić czas od 12:00 do 11:00 dnia następnego.

 

 

 

Regulamin łowiska

 1. Łowisko Strefowe jest czynne codziennie. Goście uprawnieni są do korzystania z Łowiska Strefowego całą dobę, przy czym jednorazowy pobyt może trwać najdłużej od godz. 12:00 do godz. 11:00 następnego dnia.
 2. Łowisko Strefowe działa sezonowo, od 1 marca do 24 grudnia.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany godzin i dni otwarcia Łowiska Strefowego, a także do jego wcześniejszego zamknięcia lub późniejszego otwarcia ze względu na warunki pogodowe, prace serwisowe i konserwacyjne lub inne wydarzenia uniemożliwiające funkcjonowanie Łowiska. Każdorazowo informacja o zmianie godzin i dni otwarcia publikowana będzie przez właściciela na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko-2/aktualnosci/, a także w razie potrzeby w formie ogłoszenia na terenie Łowiska Strefowego, jak i w mediach społecznościowych. Ograniczenie funkcjonowania Łowiska ze względu na wydarzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela. Bieżące informacje dot. funkcjonowania Łowiska można uzyskać pod numerem telefonu + 48 12 285 85 55 wew. 2.
 4. Na terenie Łowiska Strefowego mogą przebywać osoby pełnoletnie i małoletnie. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Łowiska Strefowego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Wstęp na teren Łowiska Strefowego wymaga zakupu biletu wstępu (wynajęcia stanowiska). Biletem wstępu jest karta magnetyczna. Ceny biletów wstępu zostały zamieszczone w cenniku na stronie internetowej https://kuterport.pl/lowisko/cennik/. O chęci otrzymania faktury VAT gość zobowiązany jest poinformować obsługę najpóźniej w chwili zakupu biletu wstępu. Karta magnetyczna wydawana jest w kasie Łowiska za kaucją w wysokości 50,00 zł. Przy wyjeździe klienta kaucja jest zwracana po oddaniu karty w kasie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia karty zwrot kaucji nie przysługuje.
 6. Opłata za stanowisko na terenie Łowiska Strefowego określona w cenniku dot. jednej osoby i obejmuje wyłącznie opłatę za zajęcie stanowiska za wybraną liczbę dni. Wszelkie dodatkowe usługi podlegają odrębnej opłacie zgodnie z Cennikiem w kasie łowiska w chwili stawienia się Gościa na terenie Łowiska.
 7. Do zakupu normalnego biletu wstępu zobowiązane są osoby w wieku od 13 do 60 roku życia. Ulgowe bilety wstępu obowiązują osoby w wieku od 3 do 13 roku życia oraz osoby powyżej 60 roku życia. Osoba dokonująca zakupu biletu ulgowego zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
 8. Goście korzystający z Łowiska Strefowego zobowiązani są do rozliczenia się z dokonanych połowów i innych opłat najpóźniej z chwilą opuszczenia Strefy.
 9. Goście korzystający z Łowiska Strefowego zobowiązani są do zachowania karty magnetycznej umożliwiającej wstęp na teren Łowiska (chyba że karta magnetyczna nie została wydana) i okazania go obsłudze na każde wezwanie. Nieokazanie biletu wstępu lub dowodu jego zakupu (paragon, faktura VAT) upoważnia obsługę do wyproszenia gościa z tereny Łowiska Strefowego, po dokonaniu rozliczenia z ewentualną uprzednią możliwością uzupełnienia opłaty przez gościa. Uzupełnienie opłaty umożliwi kontynuowanie pobytu. W razie wykupienia dodatkowych usług na terenie Łowiska goście zobowiązani są do okazania obsłudze, na każde jej wezwanie, potwierdzenia wykupienia tych usług (np. paragon, faktura VAT).
 10. Bilety wstępu można zakupić w Kasie Strefy Łowisko. Kasa przyjmuje płatność gotówką, jak i kartami płatniczymi.
 11. Zakup biletu wstępu, jak i rezerwacja wybranego stanowiska na terenie Łowiska Strefowego, możliwa jest również za pośrednictwem strony internetowej https://kuterport.pl/rezerwacja/. Zakup online dotyczy biletu wstępu dla jednego wędkarza, na okres 1 doby. Wszelkie dodatkowe usługi związane z korzystaniem z Łowiska należy wykupić na miejscu, w Kasie Strefy Łowisko, zgodnie z ust. 6. Dokonanie zapłaty za wstęp dla dodatkowych osób towarzyszących lub drugiego wędkarza możliwe jest wyłącznie w kasie.
 12. Gość uprawniony jest do zarezerwowania stanowiska na Łowisku Strefowym również za pośrednictwem telefonu pod numerem +48 12 385 85 55, jak i drogą mailową pod adresem: lowisko@kuterport.pl i dokonania płatności po stawieniu się na terenie Łowiska. Rezerwacja stanowiska za pośrednictwem telefonu i wiadomości e-mail każdorazowo wymaga potwierdzenia jej przyjęcia przez obsługę.

 

 1. Na Łowisku Strefowym udostępniono gościom 13 stanowisk połowów. Z pojedynczego stanowiska może korzystać kilka osób, w miarę dostępnego miejsca i po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem. Obsługa uprawniona jest do kontrolowania liczby osób przebywających równocześnie na jednym stanowisku w celu dochowania wymogów bezpieczeństwa. W razie, gdyby liczba osób zamierzających przebywać na jednym stanowisku była zbyt duża, osoby, które nie zostaną wpuszczone przez obsługę na stanowisko, mogą zakupić bilet wstępu na inne stanowisko, w miarę dostępności.
 2. Każdorazowo, obsługa indywidualnie decyduje o liczbie gości przebywających na stanowiskach nr 12 i 13 w celu zapewnienia swobodnego przejazdu drogą położoną w bezpośrednim sąsiedztwie tych stanowisk.
 3. Gościom przysługuje uprawnienie do rezerwacji poszczególnych stref połowów, w miarę ich dostępności w określonym terminie.
 4. Zgodnie z treścią § 23 Regulaminu 1 doba wynajęcia strefy połowów obowiązuje od godz. 12:00 do godz. 11:00 dnia następnego. Goście uprawnieni są do korzystania z Łowiska Strefowego również w okresach krótszych, w ramach powyższego limitu czasu. Krótszy okres korzystania z Łowiska Strefowego nie powoduje obniżenia ceny wynajęcia strefy połowów.

 

 1. Bilet wstępu na Łowisko Strefowe (wynajęcie stanowiska) upoważnia gościa do:
  a. pobytu na terenie Łowiska w godz. od 12:00 do 11:00 dnia następnego;
  b. korzystania ze stanowiska zgodnie z wykupionym zakresem usług;
  c. nielimitowanego wstępu na teren Strefy Plaża i przebywanie w niej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strefy Plaża w dniu obowiązywania biletu wstępu na Łowisko;
  d. dostępu do przestrzeni wspólnej;
  e. możliwości korzystania z trzech wędek;
  f. możliwości wypożyczenia wózka transportowego do przewozu ekwipunku;
  g. możliwości pozostawienia pojazdu na wewnętrznym parkingu znajdującym się na terenie Strefy;
  h. bezpłatnego dostępu do toalet i pryszniców oraz bieżącej wody na ternie Łowiska;
  i. stałego rabatu na asortyment w sklepie wędkarskim w wysokości 10%;
  j. możliwości pozostawienia pojazdu na terenie stanowiska za dodatkową opłatą (nie dotyczy stanowiska numer 11, 12 i 13);
  k. możliwości korzystania na stanowisku z kampera, przyczepy kempingowej i innego podobnego pojazdu za dodatkową opłatą i po ustaleniu z obsługą;
  l. nielimitowanego korzystania z grilla na stanowisku;
  m. możliwości korzystania z namiotu lub innego podobnego schronienia (nie dot. stanowisk numer 11, 12 i 13);
  n. bezpłatnego pobytu dzieci do lat 3;
  o. pobytu małych zwierząt na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakup biletu wstępu na Łowisko Strefowe na dany dzień jest równoznaczne z wynajęciem stanowiska na 1 dobę, określoną w § 23 Regulaminu.
 3. Wynajęcie stanowiska uprawnia gościa do wyłącznego korzystania ze stanowiska w określonym czasie, a także nocowania na wynajętym stanowisku.
 4. Gość korzystający z wynajętego stanowiska zobowiązany jest do wysprzątania stanowiska przed jego opuszczeniem. Pozostawienie nieuprzątniętego stanowiska wiązać się będzie z nałożeniem kary określonej w Cenniku.
 5. Ponowne wejście na teren Łowiska, w ramach wykupionego czasu, jest możliwe wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu biletu wstępu lub karty magnetycznej.
 6. Gość, opuszczając tymczasowo teren Łowiska, nie jest uprawniony do pozostawienia na stanowisku nieporządku, a także zobowiązany jest do uprzątnięcia stanowiska.

 

 1. Goście korzystający z Łowiska Strefowego uprawnieni są do korzystania z grillów na wynajętych stanowiskach. Grill powinien zostać postawiony w bezpiecznym miejscu, niepowodującym zagrożenia pożarowego.
 2. Goście korzystający z grilla ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z jego nienależytym wykorzystaniem lub niewystraczającym zabezpieczeniem.

 

 1. Goście korzystający ze stanowisk na terenie Łowiska Strefowego uprawnieni są do rozbicia namiotu lub innych podobnych schronień na terenie wynajętego stanowiska. Uprawni są również do nocowania w samochodzie, przyczepie kampingowej, kamperze i innych podobnych pojazdach na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie przez gości z namiotów i innych podobnych schronień powinno przebiegać w sposób bezpieczny, a same konstrukcje powinny być odpowiednio zabezpieczone, w szczególności z uwzględnieniem warunków pogodowych (silny wiatr, burze, deszcz).
 3. Goście korzystający z namiotów lub innych podobnych schronień ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym lub nienależytym ich zabezpieczeniem.
 4. Uprawnienie do korzystania z namiotów lub innych podobnych schronień, jak i korzystanie z przyczep kampingowych, kamperów i innych, nie dot. stanowisk numer 11, 12 i 13.

 

 

 

Cennik

Łowisko Strefowe

 • Wynajęcie stanowiska ze wstępem dla 1 wędkarza – (pon-czw 65 zł) (pt-niedz 85 zł)
 • Druga osoba wędkująca na stanowisku – (pon-czw normalny – 40 zł ulgowy – 35 zł)  (pt-niedz normalny – 60 zł ulgowy – 55 zł)
 • Osoba towarzysząca niełowiąca (pon-czw normalny – 22 zł ulgowy – 18 zł)  (pt-niedz normalny – 28 zł ulgowy – 24 zł)
 • Wjazd samochodem na stanowisko – (pon-czw 30 zł) (pt-niedz 40 zł)

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu