Jezioro Missisipi

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

jezioro rynnowo-polodowcowe na Równinie Wałeckiej, położone we wsi Studniczka przy drodze wojewódzkiej nr 177 w woj. zachodniopomorskim, w gminie Wierzchowo.

– długość obu jezior – 3.1 km;

– powierzchnia jezior: Studnica 24ha i Studniczka 12ha;

– szer. maksymalna -140 m;

– głębokość maksymalna – 4m;

Jezioro ma kształt podłużny o przebiegu południkowym, wizualnie przypominającym kształt rzeki. Od strony zachodnio-południowej stromy brzeg – skarpy porośnięte lasem, od strony pólnocno-wschodniej  – teren pagórkowaty, z zatokami, cyplami, porośnięty lasem. Jeziora połączone przesmykiem.

 

 

 

Regulamin łowiska

Połów ryb

1.Łowisko obejmuje wody Jeziora Missisipi o powierzchni 24ha +12ha.

2. Uprawnionym do rybactwa i sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb na Jeziorze Missisipi jest Robert Cezary Białek:  kom.601 848 801; 601 878 800

3. Sezon wędkarski trwa cały rok.

4. Wykupienie zezwolenia upoważnia do korzystania ze stanowiska wędkarskiego.

5. Obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb oraz ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia właściwych ministrów dotyczących amatorskiego połowu ryb. Ponadto wprowadza się następujące zasady:

a. przy połowie na żywca lub na spinning przynęty nie mogą być uzbrojone przy pomocy kotwiczki tylko pojedynczym hakiem pozbawionym zadziora.

b. wędkarz jest zobowiązany posiadać podczas wędkowania: podbierak, długie obcążki do odhaczania ryb, rozwierak paszczy, miarę i wagę. Przy połowie karpia dodatkowo: matę karpiową, worek karpiowy oraz podbierak o boku min.100cm. Nieposiadanie czegokolwiek z tego sprzętu uniemożliwia rozpoczęcie połowów na jeziorze i upoważnia kontrolującego do odbioru zezwolenia.

c. przy połowie na żywca zabrania się korzystać z żywców innych niż złowionych w Jeziorze Missisipi.

d. przed wędkowaniem każdy wędkarz zobowiązany jest powiadomić przez SMS lub telefonicznie zarządcę lub osoby upoważnione o zamiarze wędkowania, nr kom. 601 878 800; 601 848 801

e. po zakończonym wędkowaniu jednak przed odjazdem z jeziora należy wysłać SMS o zakończonym wędkowaniu i ilości złowionych ryb.

f. odłów ryb limitowanych należy odnotować z datą połowu na odwrocie zezwolenia na połów niezwłocznie po złowieniu ryby.

g. ze złowionymi rybami należy się obchodzić w sposób delikatny i etyczny.

h. sprzęt pływający musi być zarejestrowany i wyposażony w środki ratunkowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

i. każdy wędkarz musi przestrzegać prawa o ochronie przyrody, środowiska oraz ustawy o rybactwie.

6. Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy.

7. Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.

8. Uprawnieni do kontroli są: straż rybacka, służby leśne, policja oraz uprawniony do rybactwa i osoby przez niego uprawnione.

9. Na łowisku zabrania się:

– rozmów na tematy polityczne (;
– rozpoczęcia łowienia bez poinformowania zarządcy;
– zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej, zbiornika oraz parkingu;
– śmieci po zakończeniu łowienia  każdy zabiera ze sobą;
– wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową;

– rozpalania ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym;

– głośnego zachowywania się;

– korzystania ze środków pływających pod wpływem alkoholu;

używania plecionek

  ustala się następujące limity połowów :

szczupak – ZAKAZ

sandacz – ZAKAZ

węgorz – 1 szt. dziennie

karp –  ZAKAZ

lin – 2 szt. dziennie

pozostałe 3 kg dziennie

ustala się następujące wymiary ochronne :

 węgorz –   do 50cm

lin – do 30 cm

leszcz – do 40 cm

pozostałe zgodnie z ustawą.

10. Nieprzestrzeganie regulaminu, wymiarów ochronnych, limitów oraz ustawy o rybactwie upoważnia dzierżawcę do odebrania pozwolenia na połów.

11.Teren obiektu nie jest kąpieliskiem w rozumieniu przepisów dlatego kąpiel w jeziorze każdy ponosi na własne ryzyko i odpowiedzialność.

12. Uprawniony do rybactwa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzież czy inne zdarzenia losowe, które mogą mieć miejsce w związku z wykupieniem zezwolenia na połów ryb na Jeziorze Missisipi (Studnica, Studniczka).

  Korzystanie ze stanowisk:

  1. Uprawniony do rybactwa pobiera opłatę tylko za zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Missisipi (Studnica, Studniczka).
  2. Zabrania się rozpalania ognisk, używania otwartego ognia w miejscach biwakowania.
  3. W każdym miejscu biwakowym obowiązuje ustawa a ochronie środowiska a szczególności zabrania się niszczenia roślinności oraz głośnego zachowania.
  4. Zwierzęta towarzyszące osobom przebywającym na terenie leśnym muszą być trzymane na smyczy.
  5. Zgoda na biwakowanie obowiązuje tylko osoby, które wykupiły zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Missisipi (Studnica, Studniczka).
  6. Nadleśnictwo Świerczyna oraz uprawniony do rybactwa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia losowe, oraz kradzieże, które mogą mieć miejsce na terenach biwakowych.
  7. Ze względu na zagrożenie upadającymi drzewami należy zachować szczególną ostrożność w miejscach biwakowych szczególnie podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Nadleśnictwo Świerczyna oraz uprawniony do rybactwa nie odpowiadają za szkody i wypadki wynikłe z tego tytułu.
  8. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z pomostów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności a w szczególności: osoby nieletnie muszą być pod opieką osoby dorosłej, zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, w porze nocnej zaleca się korzystanie z kamizelek ratunkowych.

 

 

 

Cennik

MISSISIPI:

– doba dla osoby łowiącej 50 PLN (stanowisko bez namiotu)

– doba dla osoby łowiącej 80 PLN (stanowisko z namiotem)

– osoba towarzysząca w wynajętym namiocie 40 PLN

MISSISIPI VIP:

– doba dla osoby łowiącej 120 PLN

-osoba towarzysząca w wynajętym namiocie 60 PLN

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

  • Rezerwacja pod numerami: +48 601 848 801, +48 601 878 800 bądź mailowo: jezioro.missisipi@gmail.com

link do warunków rezerwacji: http://www.jeziorosmolno.pl/rezerwacja/

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu