Edwards Lake

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Edwards Lake to ok. 20 hektarowy teren podzielony na dwa  łowiska, feederowe oraz typowo karpiowe urządzane w stylu angielskim, o bardzo zróżnicowanym dnie.  Dla karpiarzy zostało wyznaczonych 19 stanowisk. Stanowiska jednoosobowe o rozmiarach 5x5m. (dojazd bezpośredni samochodem pod st.) oraz stanowiska dwuosobowe o rozmiarach 7x8m. (brak bezpośredniego dojazdu do st 17-19).

 

 

 

Regulamin łowiska

Regulamin główny wód Edwards Lake.

1. Wędkowanie i rozbijanie obozowiska dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Na czas korzystania z łowiska wszelkie środki transportu muszą być pozostawione w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Na terenie łowiska zabrania się rozpalania ognisk, dozwolone jest grillowanie tylko i wyłącznie przy użyciu grilla na wysokich nogach.
4. Na łowisku obowiązuje kategoryczny zakaz kąpieli.
5. Nadużywanie alkoholu, będzie skutkowało wyproszeniem z łowiska bez zwrotu poniesionych kosztów za wędkowanie.
6. Zezwala się na zabranie ze sobą psa, lecz musi być on pod stałą kontrolą właściciela i przebywać w obrębie stanowiska. Wymaga się od właściciela czworonoga sprzątanie po nim i nie pozostawianie odchodów na terenie łowiska.
7. Właściciel bądź opiekun Edwards Lake ma prawo do skontrolowania wędkujących, zawartości ich bagaży, samochodów bądź innych środków transportu, wynikających z pobudek kradzieży własności Edwards Lake.
8. Wymagane jest, aby użytkownik wód Edwards Lake korzystał z sanitariatu do tego przeznaczonego.
9. Zabrania się samowolnego wycinania, drzew, krzewów, i ingerencje zewnętrzną w naturę otaczającą Edwards Lake.
10. Właściciel/opiekun/Edwards Lake nie odpowiada za żadne wynikłe szkody, straty materialne na terenie łowiska i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za obrażenia, utratę zdrowia i życia.
11. Każdy użytkownik łowiska odpowiedzialny jest za siebie i osobę towarzyszącą mu we własnym zakresie.
12. Wszelkie spory wynikłe podczas wędkowania prosimy o kulturalne rozstrzyganie między sobą, a w ostateczności prosimy o niezwłoczny kontakt z właścicielem/opiekunem łowiska.
13. Na terenie łowiska prosimy o zachowanie ciszy z szacunkiem do osób współużytkujących wody Edwards Lake.
14. Wszelkie naruszenia zasad naszych łowisk należy zgłaszać do właściciela/opiekuna w trybie pilnym.
15. Na łowiskach zabrania się zabierania/przemieszczania ryb każdego gatunku między zbiornikami. Wszystkie ryby muszą być wypuszczone do tego samego łowiska z którego zostały złowione. Próba kradzieży/bądź kradzież ryb będzie skutkować usunięciem dożywotnio wędkującego z łowiska i obciążeniem go karną kwotą 1000.00zł za każdy kilogram ryby bez wyszczególnienia na jej gatunek.
16. Na łowisku obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci wytworzonych podczas wędkowania, wszelkie śmieci w tym pozostałości po papierosach (filtry itp.) muszą być zabrane przez właściciela po zakończeniu wędkowania.
17. Wszelkie rezerwacje muszą być podparte wpłatą zadatku w kwocie 50% na konto bankowe łowiska i nie później jak do 24h od daty złożenia rezerwacji.
18. Na terenie Edwards Lake obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h, prosimy o rozważne i bezpieczne przemieszczanie się. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
19. Wszyscy wędkarze muszą zapoznać się z regulaminem łowiska i przestrzegać go. Zakup biletu/rezerwacja gwarantuje, że Ty i inne osoby Ci towarzyszące zgadzasz/ją się na przestrzeganie zasad panujących na łowisku .
20. Zabrania się opuszczania łowiska, pozostawiania wędzisk bez opieki i bez wcześniejszego poinformowania właściciela/opiekuna Edwards Lake.
21. Jest to regulamin ogólny dotyczący całego obiektu Edwards Lake, prosimy o zapoznanie się z regulaminem wędkarskim odpowiednim do wody na której będziesz wędkować (Łowisko Karpiowe/Łowisko Feederowo-Spławikowe).

Łowisko Karpiowe Edwards Lake

1. Zezwala się na wędkowanie w linii prostej do swojego stanowiska bądź obszaru wytyczonego na mapie łowiska.
2. Na łowisku obowiązuje kategoryczny zakaz zabierania/zabijania ryb zamieszkujących wodę.
3. Zabronione jest wędkowanie przy użyciu koszyczków/podajników feederowych.
4. Dozwolona jest metoda połowu typu Zig-Rig, natomiast zabroniona jest powierzchniowa metoda karpiowania.
5. Na łowisku stosować można tylko ciężarki kamienne/bądź kamienie, w razie potrzeby ciężarki dostępne będą w sprzedaży na miejscu.
6. Na łowisku obowiązuje nakaz stosowania haków bezzadziorowych (zaginanie/usuwanie grotu nie jest uznawane za hak bezzadziorowy), które będzie można zakupić na łowisku.
7. Zakaz przetrzymywania ryb. Sesja zdjęciowa musi się odbyć zaraz po wyholowaniu ryby, a ryba ta musi zostać bezzwłocznie wypuszczona z powrotem do wody. Czynność ta musi być wykonana przed ponownym wywiezieniem bądź też zarzuceniem zestawu.
8. Na łowisku wymagane jest używanie żyłki/fluorocarbon o średnicy większej bądź równej 0,34mm. Zabrania się stosowania plecionki jako żyłki głównej bądź strzałówki.
9. Zezwala się na stosowanie odcinka strzałowego mono, nie dłuższego niż 15 metrów.
10. Zabrania się stosowania haków typu Long-shank tzw. Bananów, i stosowania zestawu typu Rig 360.
11. Dopuszczone jest stosowanie modelu zdalnie sterowanego.
12. Dopuszcza się stosowanie pontonu jako środka pływającego, aczkolwiek na wzgląd odległości pomiędzy stanowiskami zabrania się stosowania silnika elektrycznego/spalinowego. A każdy wędkujący korzystający z pontonu musi posiadać kamizelkę ratunkową.
13. Wszystkie złowione ryby powinny być transportowane z/do wody ze szczególną uwagą i zastosowaniem slinga/worka pływającego.
14. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania podbieraka o rozpiętości nie mniejszej niż 42”/106cm, maty karpiowej nie krótszej niż 100cm w najszerszym punkcie, a także posiadania środka dezynfekującego rany ryby oraz stosowania go na każdej złowionej rybie. Propolis może być stosowany tylko w miesiącach letnich.
15. Do ważenia ryb nie stosujemy mat karpiowych, jak i podbieraków, tylko worków do tego celu przeznaczonych.
16. Dopuszcza się stosowanie ziaren, po ówczesnym zaakceptowaniu przez właściciela/opiekuna łowiska. Zabrania się natomiast preparowania ziaren na terenie Edwards Lake.
17. Dopuszcza się stosowanie Orzecha Tygrysiego tylko i wyłącznie zakupionego na terenie Edwards Lake, 1kg na sesje 24h.
18. Zabrania się przestawiania znaczników/markerów granicznych wyznaczających stref wędkowania.
19. Doba na łowisku trwa od godziny 12:00 do godziny 10:00.
20. Zezwala się na dokonywanie jednodniowych rezerwacji za wyjątkiem zasiadek weekendowych (Piątek-Niedziela).
21. Cennik na sezon 2021:
– 2 wędki, 70zł doba, stanowiska jednoosobowe.
– 3 wędki, 90zł doba/osoba, stanowiska dwuosobowe.

Regulamin łowiska Feederowego Edwards Lake

1. Połowy na łowisku Edwards Lake mogą odbywać się wyłącznie na zasadzie „złów i wypuść”.
2. W dni powszednie łowisko czynne jest od 6:30 rano do 20:00, a w weekendy od 4:30 rano do 21:00.
3. Prawo do wędkowania mają osoby, które z wyprzedzeniem jednego dnia zarezerwują stanowisko.
4. Połów ryb może być prowadzony tylko na wyznaczonych stanowiskach i w linii prostej do stanowiska. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki.
5. Zmianę zarezerwowanego stanowiska można wykonać wyłącznie po uzgodnieniu z obsługą łowiska.
6. Dopuszczone są metody połowu to: gruntowe feeder klasyczny, method feeder, metoda karpiowa oraz spławikowa przy zastosowaniu oryginalnych haczyków bezzadziorowych.
7. Zabrania się łowienia drapieżników jakąkolwiek metodą.
8. Dopuszczone jest używanie pelletu, kulek proteinowych, zanęt sypkich, ziaren o drobnych frakcjach (rzepik, konopie), kukurydza z puszki oraz żywe przynęty naturalne, takie jak robaki czerwone, robaki białe, pinka i ochotka.
9. Zabrania się używania do zanęty ziemi i gliny.
10. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadania rozłożonej maty do odhaczania ryb, podbieraka. Podbieranie ryb odbywać się może tylko za pomocą podbieraka.
11. Na łowisku każdy wędkarz ma obowiązek posiadania odkażacza do ran ryby i stosowania go do każdej złowionej ryby. Propolis może być stosowany tylko w okresie letnim.
12. Rybę po odhaczeniu, zważeniu i sfotografowaniu należy natychmiast wypuścić do wody. Dopuszcza się używanie zawodniczych siatek wędkarskich, nie krótszych niżeli 3,5metra. W innym przypadku zabrania się przetrzymywania ryb.
13. W okresie letnim wszystkie ryby powyżej 2kg muszą być niezwłocznie wypuszczone z powrotem do wody.
14. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być przechowywane w matach i polewane wodą.
15. Przy zakończeniu pobytu na łowisku, proszę zgłosić ten fakt obsłudze Edwards Lake.
16. Osoba posiadająca zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie na łowisku.
17. Dopuszczone jest stosowanie tylko i wyłączanie żyłki jako linki głównej (plecionka zakazana).
18. Cennik na sezon 2021:
– 2 wędki, 35zł dzień.

 

 

Cennik

Łowisko Karpiowe

  • 2 wędki, 70zł doba, stanowiska jednoosobowe.
  • 3 wędki, 90zł doba/osoba, stanowiska dwuosobowe.

Łowisko Feederowe

  • 2 wędki, 35zł dzień.

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

  • Więcej informacji w sprawie rezerwacji pod numerem telefonu: 739 000 174.

Stanowiska dostępne na sezon 2021 to 7-13 i 17-19/2. W trakcie trwania sezonu uruchomione pozostaną w pierwszej kolejności stanowiska 14-16/2.

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu